Hyvä elää Etelä-Pohjanmaalla – alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja suunnitelma 2022–2025 on valmistunut. Se on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 20.6.2022.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on strateginen asiakirja, joka kokoaa alueellisesti tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aihepiireistä. Kuntakohtaista tietoa on koottu erikseen julkaistaviin hyvinvoinnin kuntakortteihin. Muita täydentäviä asiakirjoja ovat lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma, kulttuurihyvinvointisuunnitelma, järjestötietoraportti, ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma (tulossa) ja alueellinen huumestrategia 2021 (tulossa).

Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laadittiin yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon hyvää, mutta meillä on myös hyvinvointia ja terveyttä heikentäviä tekijöitä, joihin voimme vaikuttaa. Tehdään se yhdessä!

Tutustu: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tutustu: Kuntakortit
Tutustu: Lue lisää aiheesta ja tutustu muihin asiakirjoihin

Lisätietoja
Juha Vuorijärvi
juha.vuorijarvi@epshp.fi
hyvinvointikoordinaattori, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri