Hyvä lähtö aikuisuuteen –julkaisutilaisuus ma 14.3.2022

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke ja Lastensuojelun Keskusliitto järjestävät

Hyvä lähtö aikuisuuteen –julkaisutilaisuus 14.3.2022 klo 12-15

Lastensuojelun jälkihuollossa olevien ja ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden aikuistuvien nuorten tuen ja palveluiden tila Suomessa, kehittämisehdotuksia ja politiikkasuositus.

Tilaisuudessa tuodaan esiin konkreettiset toimenpide-ehdotukset palvelujärjestelmän kehittämiseksi, nostetaan esiin haasteet ja tarjotaan niihin ratkaisuja. Tilaisuuden tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen tahtotilaan, kehittää tukea ja palveluja valtakunnallisella ja alueellisella tasolla ja herättää yleistä keskustelua palveluiden nykytilasta ja nuorten hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttamisesta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8563102

Tilaisuudessa julkaistaan: