Hyvä vastaanotto –valmennus Etelä-Pohjanmaalla

Yksi keskeinen sote-uudistuksen tavoite on hoidon ja palveluiden saatavuuden parantaminen.

Yhteisesti ja systemaattisesti kehittäen se onnistuu! Tutustu ja tule mukaan Hyvä vastaanotto -valmennukseen.

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.

Sitova ilmoittautuminen 1.9.2022 mennessä tämän linkin kautta:

Katso tallenne valmennuksen infotilaisuudesta

Tutustu diojen kautta valmennukseen:

Lue lisää jo kertyneistä kokemuksista eri puolilla Suomea valmennukseen liittyen, linkki aukeaa soteuudistus.fi verkkosivulle.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien terveyskeskusten vastaanotolla sekä suun terveydenhuollon vastaanotolla työskenteleville ammattilaisille. Työyhteisö valitsee joukostaan kehittämistiimi (noin 4-8 hengen moniammatillinen tiimi), jossa on edustettuna kaikki vastaanotolla työskentelevät ammattilaiset (myös ajanvarauksesta).

Milloin?

Valmennus 1 (kaksi päivää)Valmennus 2 (kaksi päivää)Valmennus 3 (yksi päivä)Valmennus 4 (yksi päivä)
KIERROS 15.-6.10.202216.-17.11.202217.1.202314.3.2023
KIERROS 225.-26.1.202321.-22.3.202323.5.202312.9.2023

Mitä valmennuksella tavoitellaan?

 1. Asiakas saa tarpeen mukaisen palvelun ilman viiveitä / haluamassaan aikataulussa (viikon hoitotakuu!)
 2. Palvelun jatkuvuus ei huonone/paranee = asiakas pääsee halutessaan aina saman tutun ammattilaisen puheille
 3. Paljon tai jatkuvaa palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon suunnitelmallisuus ja tulokset paranevat
 4. Osallistuvat tiimit/työyhteisöt osaavat kehittää omaa työtään systemaattisesti ja jo saavutettujen tulosten pysyvyys varmistetaan mm. rakentamalla omaan arkeen sopiva päivittäisjohtamisen malli
 5. Henkilöstön työtyytyväisyys paranee
 6. Toiminta on kustannustehokasta (-vaikuttavaa)

Miten toteutetaan?

Ilmoittautuneiden tiimien kokoonnumme neljään yhteiseen työpajaan (1-2 päivää kerrallaan). Tiimit jakavat kokemuksiaan, sparraavat toisiaan, oppivat yhdessä. Työpajoissa lyhyitä tietoiskuja, yhteistä jakamista ja ryhmätöitä omassa tiimissä. 3-4 valmentajaa tukee kehittämisen prosessia. Työpajojen välillä työskentelyä omassa arjessa, omalla toimipaikalla, askel askeleelta.

Hyvä vastaanottovalmennuksessa käytetään läpimurtotyöskentelyä muutoksen tukena:

 • Systemaattinen terveydenhuollon toimintakäytäntöjen kehittämismalli
 • Kehitetty 1990-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa Institute for Healthcare Improvement (IHI)
 • Etukäteen määritellään kehitettävä kohde, tavoite ja mittarit (esim. T3)
  • ei kuitenkaan määrittele keinoja, joilla kehitetään
 •  Ilman toistuvaa mittaamista ei synny läpimurtoa!
 • Idea: saman parannuskohteen tai tavoitteen kanssa työskentelevät tiimit eri toimintayksiköistä kokoontuvat yhteen 3–5 kertaa, vertailevat tuloksiaan ja oppivat toisiltaan
 • Menetelmää on käytetty kansainvälisesti mm.: hoidon saatavuuden parantamisessa, pitkäaikaissairauksien hoidon parantamisessa, tekonivelleikkausten jälkeisen kuntoutuksen kehittämisessä
 • Suomessa: lääkehoidon kirjaaminen (ROHTO), Hyvä vastaanotto, Hyvä Potku ja Parempi Arki –Kaste –hankkeet
  (Lähde: Heinänen ym. 2011. Läpimurtomallilla terveyshyötyä tuottamaan. Suomen Lääkärilehti  22/2011 vsk 66)
Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja:
Anna Nurmela
anna.nurmela@seinajoki.fi