Hyvinvointialue on hakenut jatkorahoitusta hanketyölle

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on jättänyt valtionavustushakemuksen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toiseen hakuun. Hyvinvointialue hakee hankerahoitusta Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hankkeeseen vuosille 2023–2025.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hankkeessa tarkoituksena on purkaa koronapandemian tuomaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa nopeuttamalla hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja sekä edistämällä ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjautumista.

Haavoittuvassa asemassa oleviksi Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hankkeessa on tunnistettu lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset (erityisesti koulutus ja työllisyys palveluiden ja mielenterveys ja päihdepalveluiden käyttäjät), pitkäaikaissairaat, ikäihmiset sekä vammaiset henkilöt. Toimenpiteitä kohdistetaan etenkin näihin kohderyhmiin.

Tavoitteena on, että asiakkaille palvelut ovat saavutettavissa oikea-aikaisesti ja monikanavaisesti. Tarkoituksena on mm. vahvistaa lasten ja nuorten ongelmien varhaista tunnistamista ja hoitoon pääsyä ja edistää pitkäaikaissairaiden ohjautumista asiantuntijahoitajan tai erityistyöntekijän vastaanotolle sekä luomalla digitaalisia hoitopolkuja omahoidon tueksi.

Hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi tullaan kehittämään digitaalisia ratkaisuja. Tarkoituksena on, että digitaalisten kanavien kautta asiakas pystyy jatkossa hoitamaan asioita ketterästi ja omatoimisesti. Tällöin aikaa jää enemmän välitöntä läsnäoloa tarvitseville asiakkaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa päätöksen valtionavustuksesta joulukuussa 2022.