Hyvinvointialueen avaintehtäviä sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn

Luottamushenkilöiden palkkiot hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston järjestyksessään toinen kokous pidettiin 28.3.2022.

Aluevaltuusto kävi pitkän keskustelun palkkiosäännöstä, joka on osa hyvinvointialueen hallintosääntöä. Äänestyksen jälkeen aluevaltuusto päätyi pohjaesityksen kannalle äänin 32–27.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on tärkeää tehdä keskeisiä johtajavalintoja jo vuoden 2022 aikana. Näin ollen tulevan hyvinvointialueen avainhenkilöt voivat olla vahvasti mukana johtamansa alueen valmistelussa sekä toiminnan joustavassa aloittamisessa jo nykyisistä taustaviroistaan käsin.

Aluevaltuusto päätti perustaa seuraavat virat 1.1.2023 lähtien:

  • lääketieteen professiojohtajan, johtajaylilääkärin viran
  • sosiaalityön professiojohtajan, sosiaalijohtajan viran
  • hoitotieteen professiojohtajan, johtajaylihoitajan viran
  • toimialuejohtajan, hallinto-ja strategiapalvelut viran
  • toimialuejohtajan, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut viran
  • toimialuejohtajan, perhe- ja sosiaalipalvelut viran
  • toimialuejohtajan, ikäihmisten palvelut viran
  • toimialuejohtajan, pelastusjohtaja viran.

Virat avataan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn 17.–31.5.2022. Ilmoituksen voi jättää tuona aikana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvässä organisaatiossa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.

Hyvinvointijohtajan viran osalta aluevaltuusto hyväksyi sanamuodot hakuilmoitukseen. Virka tulee julkisesti haettavaksi ajalle 29.3.–12.4.2022.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. Irtaimistojen osalta asia tulee vielä uudelleen ensin aluehallituksen valmisteluun sekä sen jälkeen aluevaltuuston käsittelyyn 30.9.2022 mennessä.

Kokouksen aluksi valtuuston puheenjohtaja Paula Risikko esitteli käynnistyvää hyvinvointialueen strategiatyötä. Sekä hyvinvointialuestrategiaa että palvelustrategiaa valmistellaan laajasti osallistaen kevään aikana. Strategiatyö tulee hyväksyttäväksi aluevaltuustoon syksyllä 2022.