Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan yhteistyöllä -tilaisuus 3.5.2022 onnistui hyvin

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöille, hyvinvointialueella palveluita tuottaville yrityksille ja järjestöille sekä valmistelutyötä tekeville järjestettiin yhteinen ilta. Tilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa toimijoiden, päättäjien ja valmistelijoiden välistä yhteistyötä sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä osaksi valmistelua ja hyvinvointialuestrategiaa.

Tilaisuuden puheenvuoroissa käsiteltiin yksityisen sektorin rakennetta ja roolia uudessa sote-palvelujärjestelmässä; innovatiivisia julkisia hankintoja, hankinnan erityispiirteitä ja aikataulua; sekä havaintoja palveluiden tuottamiselle ja järjestämiselle. Esityksiin voit tutustua täällä.

– Tavoitimme paikan päällä hienon määrän osallistujia niin palveluntuottajista, luottamushenkilöistä kuin valmistelutyötä tekevistä. Välitön palaute, jota tapahtumaan osallistuneilta olemme saaneet, on ollut kiitosta. Ilmapiiri tilaisuudessa oli myönteinen ja yhdistävä. Koronan jälkeiselle kohtaamiselle oli tarvetta ja tilausta, toteaa asiakaspalveluiden asiantuntija Miia Hietaniemi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Lisäksi yrittäjillä ja palveluita tuottavilla järjestöillä oli mahdollisuus esitellä toimintaansa tilaisuuden alussa ja kahvitauon yhteydessä. Tapahtumaan osallistuville tarjoutui näin ainutkertainen mahdollisuus tutustua palveluntuottajiin ja heidän palvelutarjontaansa.

– Yrittäjien esittelypöydät huokuivat asiantuntijuudesta, erityispiirteistä ja iloisesta messutunnelmasta. Esittelypöydin oli mukana jopa 30 yrittäjää ja lisäksi yrittäjät toivat esitteitä jaettavaksi yhteiseen pöytään. Tutustuttavaa oli niin paljon, että aikaa vuoropuheluun olisi voinut olla vielä enemmänkin. Tilaisuudessa esitetyistä puheenvuoroista välittyi yhteistyön merkitys ja jatkuvuuden turvaaminen, Hietaniemi nostaa esiin tilaisuuden tunnelmia.