Hyvinvointialuejohtajan virka hakuun

Työryhmä valmistelee professiojohtajien ja toimialuejohtajien valintaa. Muutosjohtajan virkaa jatkettiin vuoden 2022 loppuun saakka.

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen ensimmäinen kokous järjestettiin 21.3.2022.

Aluehallitus päätti nimetä hyvinvointialuejohtajan valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana toimii aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko ja sen jäseniä ovat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistot. Aluehallitus päätti julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalle 29.3.–12.4.2022 klo 16.00 saakka toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Aluehallitus päätti jatkaa YTM Tanja Penninkankaan määräaikaista muutosjohtajan virkaa 31.12.2022 saakka. Myös VATE:n nimeämien jaostojen työskentely, vaalijaostoa lukuun ottamatta, jatkuu hyvinvointialueen valmistelussa vuoden 2022 loppuun saakka.

Aluehallitus päätti nimetä työryhmän, joka valmistelee professiojohtajien ja toimialuejohtajien valintaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii aluevaltuuston puheenjohtaja Risikko, ja sen jäseniä ovat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistot sekä vt. hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se perustaa 1.1.2023 lähtien seuraavat professiojohtajien virat

  • lääketieteen professiojohtajan, johtajaylilääkärin viran
  • sosiaalityön professiojohtajan, sosiaalijohtajan viran
  • hoitotieteen professiojohtajan, johtajaylihoitajan viran

sekä 1.1.2023 lähtien seuraavat toimialuejohtajien virat:

  • toimialuejohtajan, hallinto- ja strategiapalvelut viran
  • toimialuejohtajan, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut viran
  • toimialuejohtajan, perhe- ja sosiaalipalvelut viran
  • toimialuejohtajan, ikäihmisten palvelut viran
  • toimialuejohtajan, pelastusjohtaja viran.

Professiojohtajien ja toimialuejohtajien virat laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn 17.5–31.5.2022.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, henkilöstön siirtosuunnitelmasta sekä siirtosopimuksesta.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös kuntien ja yhteistoiminta-alueiden selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista.