Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke sai valtionrahoituspäätöksen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut kestävän kasvun ohjelman mukaisen hankerahoituspäätöksen. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke sai tulevalle hankekaudelle vuosille 2023-2025 rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa. Rahoitus tullaan kohdistamaan koronapandemian aiheuttaman hoito- kuntoutus- ja palveluvelan purkuun huomioiden etenkin haavoittavassa asemassa olevat kohderyhmät. Hoitoon pääsyn edistäminen, ennaltaehkäisyn vahvistaminen sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen tulevat olemaan hankekauden päätavoitteet.