Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen haetaan asiantuntija-assistenttia

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaan -hankkeeseen haetaan asiantuntija-assistenttia

Haemme asiantuntija-assistenttia Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen 31.12.2022 saakka. Todennäköisesti työ jatkuu 31.12.2025 saakka.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa, edistää hoitotakuuta, vahvistaa ennaltaehkäisyä, kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. Hankkeella edistetään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta sekä panostetaan ongelmien varhaisempaan tunnistamiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittäminen, digitaalisten ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen, työnjaon selkeyttäminen, tiedolla johtamisen vahvistaminen sekä kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuusohjausta tukevien ICT-ratkaisujen käyttöön ottaminen.

Linkki hankesuunnitelmaan on tässä.

Asiantuntija-assistentin tehtäviin kuuluvat:

  • hankehallinnon avustavat tehtävät
  • hankkeen viestinnän toteuttaminen
  • hankkeen raportointi ja hanketyötä tukevat muut tehtävät (esim. tarvittavan tiedon keruu ja koostaminen, selvitysten ja kyselyjen tekeminen sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa)
  • muut työnantajan osoittamat tehtävät

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon tuntemusta, monipuolisia tietoteknisiä taitoja, hyviä viestintä-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan kokemus kehittämistehtävistä.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES mukaisesti. Määräaikaisen työsuhteen täytössä noudatetaan koeaikaa.

Hyväksyttävä todistus terveydentilasta on esitettävä ennen määräaikaisen työsuhteen vastaanottamista. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sairaanhoitopiiri on työpaikkana savuton.

Määräaikaisen työsuhteen hakua on jatkettu uudella hakuajalla 6.6.–20.6.2022. Ensimmäinen hakuaika oli auki ajalla 9.5.–23.5.2022. Ensimmäisessä haussa mukana olleet huomioidaan valintaa tehtäessä.

Lisätietoja ja hakemukset Kuntarekryn kautta (työavain 447711).