IPS-malli; Sijoita ja valmenna rantautuu Etelä-Pohjanmaalle!

Näyttöön perustuva työhönvalmennus (IPS > Invidual Placement and Support) on menettelytapa työn löytämiseksi avoimilta työmarkkinoilta eri kuntoutujaryhmille. IPS-mallin juuret ovat 1970-luvun Pohjois-Amerikassa. jossa malli kehitettiin parantamaan vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden työllistymistä tukevien palveluiden laatua.

Sijoita ja valmenna-mallin keskiössä on kaksi asiakasta; toinen haluaa töitä, toinen tarjoaa töitä. Tämän ketjun yhdistävä linkki on Työvalmentaja, joka toimii molempien asiakasryhmien tukena. Prosessi ei pääty siihen, kun nämä kaksi asiakasryhmää kohtaavat, vaan konkreettinen tuki jatkuu myös työsuhteen synnyttyä tarvittavan ajan.

Kuten mallin kotimaassakin olemme Etelä-Pohjanmaalla aloittamassa Sijoita & Valmenna -mallin käyttöönottoa vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tarkoituksena on koko tulevan Hyvinvointialueen saavuttava malli, jonka jalkauttaminen voisi siirtyä myöhemmin myös muiden tukea tarvitsevien asiakasryhmien työllistymisen tueksi.

Etelä-Pohjanmaalla hankkeeseen tulee työllistymään viisi henkilöä, joista yksi osa-aikaisena. Lokakuun alussa aloitin minä; Susanna Hyövälti hankkeen projektipäällikkönä ja tällä hetkellä on rekrytointi käynnissä kolmen työvalmentajan palkkaamiseksi hankkeeseen. Joulukuun koittaessa, remmiin astuu myös Sini Kirvesmäki osa-aikaisena tiedottajana.

Oletettavaa siis on, että tiimi on koossa joulukuulle päästäessä ja asiakastyö voi perehdytyksen jälkeen alkaa.

Hankkeen aluksi työnhakija-asiakkuudet tulevat psykiatrian erikoissairaanhoidon kautta, että voimme lähteä matkaan hallitusti, saavuttaen myös tuloksellisuutta mahdollisimman nopeasti. Hanke-aika, kun on aina varsin rajallinen. Meidän kohdalla hanke on vuoden 2022 loppuun saakka tällä erää vauhdissa.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, hankkeeseen kuuluu myös toinen asiakasryhmä, joka on työnantaja sektori. Tulemme toimimaan eri alojen työnantajien tukena työvoiman saamiseksi ja samalla myös pureudumme mielenterveyden häiriöiden stigman purkuun avoimilla työmarkkinoilla. Olemme tukena niin työnantajalle, kuin koko työyhteisölle tilanteessa, jossa mielenterveyden häiriöt koskettavat heidän arkeaan.

Tulemme lanseeraamaan logon, jolla työnantaja voi ilmaista olevansa vastuullinen työnantaja myös mielenterveyteen liittyvissä asioissa ja ovet heille on avoinna myös psyykkistä sairautta sairastavien työntekijöiden kohdalla. Meneillään olevan logo-kisan voittajan suunnittelema kuva tulee toivottavasti näkymään useiden yritysten mainonnassa.

Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla hankkeestamme lisää. Tulemme mielellämme kertomaan, joko paikan päälle tai teamsin kautta. Voit laittaa myös tarkentavia kysymyksiä minulle sähköpostilla tai soittaa.

Susanna Hyövälti, 050 474 2414, susanna.hyovalti@epshp.fi