Järjestöjen sote-aamukahvit lujittavat yhteistyötä

Etelä-Pohjanmaan ensimmäiset Järjestöjen sote-aamukahvit juodaan yhdessä maaliskuulla. Säännöllisten verkkotapaamisten tavoitteena on osaltaan vahvistaa alueen järjestöjen ja E-P:n sote-uudistuksen välistä vuoropuhelua. Aamukahvien koollekutsujina toimivat E-P:n sote-hankkeiden strategisen ohjausryhmän järjestöedustajat Jarmo Vesa Yhteisöjen Yhdistyksestä ja Hanna Lahti Invalidiliitosta.

”Ajatus yhteisistä Järjestöjen sote-aamukahveista syntyi tarpeesta löytää konkreettisia keinoja mahdollistaa ja vahvistaa järjestöjen osallisuutta alueellisessa sote-uudistuksessa”, kertoo Hanna Lahti.

Verkkotilaisuudet tarjoavat alueen järjestötoimijoille ajantasaista tietoa sote-uudistuksen etenemisestä Etelä-Pohjanmaalla sekä mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun. Aamukahveilla vierailee alueellisia sote-uudistuksen tekijöitä kertomassa työstään. Niissä kuullaan myös ajankohtaisia ohjausryhmän järjestöedustajien kokousterveisiä.

”Vastavuoroisesti alueen järjestötoimijoiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti aamukahvien keskusteluun ja tuovan oman kohderyhmänsä näkemyksiä, pohdintoja ja toiveita käsiteltäviin asioihin”, kannustaa Jarmo Vesa.

Järjestöjen ja sote-uudistuksen kumppanuus nähdään tärkeänä lukuisista eri syistä. E-P:n sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtaja Carita Liljamo mainitsee, että ”Esimerkiksi maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meille yhteistä työsarkaa. Sote-palveluissa myös usein asioidaan vain muutamia tunteja vuodessa, kun taas järjestöt voivat tuottaa mielekästä tekemistä huomattavasti enemmän. Olisikin tärkeää tehdä näkyväksi ja hyödyntää asiakkaiden ohjaustilanteissa myös järjestöjen tarjoamaa tukea. Myös järjestöjen mahdollistama vertaistuki on usein korvaamatonta.”

Samoilla linjoilla on myös Vesa: ”On tärkeää saada vertaistuki sekä kokemustieto osaksi palveluketjua. Järjestöt tuottavat suuren määrän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta myös monia mahdollisuuksia osallisuuden vahvistamiseen. Molemmilla on tunnetusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.”

”Järjestöjen sote-aamukahvien tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus tutustua toisiimme entistä paremmin. Näin vahvistetaan yhteistä ymmärrystä sekä luottamusta eri toimijoiden kesken. Vaikka työskentelemme eri sektoreilla, on meillä aina yhteiset asiakkaat, eteläpohjalaiset ihmiset. Heidän hyvinvointinsa eteen teemme jokainen työtämme”, tiivistää Lahti yhteisiä tuntoja.

Järjestöjen sote-aamukahvit ovat avoimia kaikille sote-uudistuksesta kiinnostuneille eteläpohjalaisille yhdistys- ja järjestötoimijoille. Aamukahveille ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan mukaan voi liittyä E-P:n sote-uudistuksen sekä Järjestötalon verkkosivuilta löytyvän Teams-linkin kautta. Aamukahveilla käsitellyistä asioista kirjataan myös lyhyt muistio, joka on myöhemmin luettavissa Järjestötalon verkkosivuilla. Osallistujilta kerätään kevään aikana palautetta ja aamukahvi-tilaisuuksia kehitetään matkan varrella saadun palautteen perusteella. Tervetuloa mukaan!

Kevään Järjestöjen sote-aamukahvit

Pe 26.3. klo 9–10 Vieraana Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen (2021–2023) järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen / Osallistumislinkki

Pe 23.4. klo 9–10 Vieraana E-P:n sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtaja Carita Liljamo / Osallistumislinkki

Pe 28.5. klo 9–10 Vieraana E-P:n Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankepäällikkö Tytti Luoto / Osallistumislinkki

Lisätiedot: Jarmo Vesa jarmo.vesa@jtalo.fi tai Hanna Lahti hanna.lahti@invalidiliitto.fi

Kirjoittaja: Hanna Lahti, Invalidiliitto