Järjestöklinikka-hanke

Järjestöklinikka-hanke (2021–2024) on uudenlainen, kolmen pohjalaismaakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) järjestökeskusten yhteishanke. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA. Etelä-Pohjanmaan toimipiste sijaitsee Seinäjoen Järjestötalolla (Kalevankatu 2).

Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa järjestökentän toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöklinikka on innovatiivinen yhdistysten valmentamo. Yhdistykset saavat klinikoilta tehokkaita ja laadukkaita työkaluja: tietoa, koulutuksia ja yhteistyöverkostoja, esimerkiksi rahoitukseen, jäsenhankintaan sekä oppilaitos- ja yritysyhteistyöhön. Järjestöt pystyvät paremmin vastaamaan ajan tuomiin haasteisiin ja pääsevät toiminnassaan uudelle tasolle sekä pystyvät toteuttamaan sosiaalisesti vaikuttavaa järjestötoimintaa.

Oppilaitosklinikan puitteissa pyritään rakentamaan tiivis yhteistyönmalli alueiden oppilaitosten ja järjestöjen välille. Oppilaitosklinikan tavoitteena on lisätä oppilaiden ja oppilaitosten henkilökunnan tietoisuutta järjestöistä sekä niiden harjoittelu‐, opinnäytetyö‐ ja työllistymismahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on löytää järjestöihin uusia vapaaehtoisia, yhdistysten jäseniä ja hallitusaktiiveja.

Yhteistyö on parhaimmillaan molempien osapuolten toiveiden ja intressien kuuntelua, vastavuoroisuutta ja vastaantuloa, pilotointia sekä ennen kaikkea asiakas‐ ja oppilaslähtöistä kehittämiskulttuuria.

Yritysklinikka tarjoaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää yhteistyötä järjestöjen ja yritysten välille. Parhaimmillaan yhteistyö on strategista kumppanuutta, jossa hyöty osaamisen jakamisesta järjestöjen ja yritysten kesken on molemminpuolista ja tuo uusia näkökulmia osapuolten toimintaan.

Miltä kuulostaa kokemusasiantuntijoiden käyttäminen yrityksen palveluiden kehittämisessä tai yrittäjä neuvomassa yhdistystä varainhankintaan liittyvissä asioissa? Tai jos yhdistys tarjoaisi koulutusta tai virkistystoimintaa yritysten asiakkaille tai henkilökunnalle? Vastikkeeksi yritys voisi tarjota yhdistykselle esimerkiksi ilmaista näkyvyyttä omilla kotisivuillaan tai somekanavissaan.

Entäpä jos yritys tarjoaisikin työntekijälleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä tärkeäksi kokemansa asian parissa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi liikuntasetelin tilalta? Yhdistykset tekevät voittoa tavoittelematonta hyvää yhteiskunnassa yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yrityksen imagolle osallisuus yhteiskuntavastuun kantamisessa voi olla merkittävä kilpailuvaltti. 

Hankeklinikan tavoitteena on opastaa järjestöjä hakemaan rahoitusta toimintaan eri rahoituslähteistä. Klinikka myös tukee järjestöjen ja muiden sidosryhmien yhteishankkeiden suunnittelua ja kehittämistä.

Hankeklinikka tuo innovatiivista ajattelua järjestöihin ja auttaa luomaan uusia vaikuttavia hankkeita, jotka vaikuttavat positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Rajoja ylittävällä toiminnalla, erilaisilla kokeiluilla ja ripauksella rohkeutta voidaan luoda uutta ja vahvistaa olemassa olevaa hyvää.

Jäsenhankintaklinikan tavoitteena on saada yhdistyksiin lisää aktiivisia uusia jäseniä ja toimijoita, ja innostaa myös nuoria mukaan järjestöihin. Nuorilla on aito vaikuttamisen taito ja yhdistykset tarjoavat monenlaiseen kansalaistoimintaan kannustavan kanavan.

Suomi on yhdistysten luvattu maa, ja myös maakunnissamme yhdistyksillä on koko ajan merkittävämpi rooli. Yhdistyksiä ei kuitenkaan ole ilman ihmisiä – jokaista tarvitaan ja jokaiselle löytyy järjestökentältä oma paikkansa!

Jäsenhankintaklinikalla on luvassa myös muun muassa vapaaehtoisten tarinoita sekä Tunti vapaaehtoisena -kampanja, johon tulemme haastamaan myös maakuntien päättäjiä, vaikuttajia ja yrityksiä henkilökuntineen mukaan. Yhdistystoiminta on yhdessä tekemisen meininkiä yhteisen hyvän puolesta – lähde sinäkin mukaan!

Järjestöklinikka on ainutlaatuinen valmentamo, joka menee pintaa syvemmälle ja joka tarjoaa käytännönläheistä valmennusta ja tukea yhdessä järjestötalojen kanssa.

Ethän epäröi olla yhteydessä, kerron mielelläni lisää: tommi.kamppinen@pohy.fi / 0408244526 / www.järjestöklinikka.fi

Tommi Kamppinen