Käynti Kerrallaan -menetelmää pilotoitu Etelä-Pohjanmaalla

Kuvaa klikkaamalla se aukenee suuremmaksi.

Etelä-Pohjanmaalla on pilotoitu Käynti Kerrallaan -työskentelymenetelmää mm. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvolassa. Käynti Kerrallaan -työskentelyssä keskustelun lopuksi ei sovita uutta käyntiä, vaan asiakkaalle soitetaan viikon-parin kuluttua ja tarkistetaan asiakkaan vointi. Asiakas saa itse päättää, onko uudelle tapaamiselle tarvetta.

Järvi-Pohjanmaalla menetelmä on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja menetelmän käyttämisestä heidän palveluissaan on tehty oheinen prosessikuvaus.