Kehittämissuunnittelijan (IkäKoti) määräaikainen toimi

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 -hankkeen (=IkäKoti-hanke) tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalli. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle. Etelä-Pohjanmaa muodostaa yhden hyvinvointialueen. Iäkkäiden palvelujen osalta hallituksen tavoitteena on vahvistaa kotiin annettavia palveluja ja turvata kotihoidon riittävät resurssit.

Haemme IkäKoti-hankkeeseen työntekijää ajalle 1.1.-31.12.2023

Kehittämissuunnittelijan tehtävänä on kehittää Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten kuntoutuksen prosesseja sekä yhtenäistää ja kehittää kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ja kuntouttavaa päivätoimintaa sekä luoda yhteinen kotiutumisen tuen tiimin toimintamalli.

Vaatimuksena tehtäviin on vähintään sosiaali- tai terveysalan AMK- tai opistotason tutkinto sekä työkokemusta ikäihmisten palvelusektorilta.

Työ edellyttää esiintymisvalmiuksia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Odotamme sinulta kehittävää työotetta ja hyviä verkostoitumistaitoja, työn tekemistä itsenäisesti ja vaihtuvissa työryhmissä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden innovatiiviseen kehittämiseen yhteistyössä muiden hankkeen työntekijöiden ja hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden kanssa.

Tiedustelut: hankejohtaja Tytti Luoto, 050 591 1741 tytti.luoto@seinajoki.fi

Hakemukset Kuntarekryn kautta ti 13.12.22 klo 15 mennessä, linkki Kuntarekryn hakulomakkeeseen, työavain 483875.