Kela kehittää työkyvyn tuen palveluita tulevaisuuden sote-keskuksiin yhdessä Toimeksi-hankkeen kanssa

Miten Kelan osaaminen, kuntoutuspalvelut ja etuudet tulevat sujuvasti asukkaiden käyttöön tulevalla hyvinvointialueella? Kysymystä ratkotaan Kela sote-keskuksissa –projektissa, jossa työskentelee yhteensä kymmenen hanketyöntekijää ympäri Suomen. Etelä-Pohjanmaa on vetänyt arvonnassa pitkän tikun, sillä Toimeksi-työkykyhanke on saanut työkaverikseen Kelasta pitkän linjan osaajan, Hanna-Mari Raittisen.

Kela sote-keskuksissa –projektissa luodaan valtakunnallista mallia, jonka avulla ilman työtä olevat täsmätyökykyiset henkilöt saavat tarvittavan tuen työkyvylleen. Sote-kehittämisessä Kelan rooli onkin keskeinen ja välttämätön, jotta asiakkaiden tuen tarpeisiin on mahdollista puuttua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä edellyttää, että Kelan ja sote-keskuksen välinen työnjako on selkeä ja palvelee asiakasta.

Hyvää sektorirajat ylittävää kehittämistyötä Etelä-Pohjanmaalla ollaan tehty jo aiemmin. Alueen hyvistä käytännöistä, työkyvyn tuen palveluiden jatkokehittämistarpeista sekä Kelan osallistumisesta sote-keskuskehittämiseen voit lukea lisää Hanna-Mari Raittisen Kelan sivuilla julkaistusta blogista täältä:

https://elamassa.fi/kela-sote-keskuksissa/aimo-heimolaisuutta-laajentamassa-tyokykyhankkeessa/

Kelassa kehitettävää valtakunnallista toimintamallia luodaan Työkykyohjelman alueellisten hankkeiden, kuten Toimeksi-hankkeen, käytännön asiakastyöstä kertyvien kokemusten pohjalta. Yhtä lailla käytännön asiakastyöstä saadut kokemukset auttavat luomaan pohjaa sosiaaliturvauudistukselle, jota parhaillaan valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä parlamentaarisessa komiteassa. Myös Etelä-Pohjanmaalla Toimeksi-hankkeessa ollaan onneksi päästy pikkuhiljaa kohti uusien toimintamallien kokeilua, kun Eskoon osahankkeessa keväällä valmisteltu pilotti uudenlaisesta työkyvyn arviointimallista pääsee käyntiin.

Koska käytännön asiakastyöstä saatavat kokemukset luovat perustan Kelan roolille tulevaisuuden sote-keskuksissa, kaivattaisiin mahdollisuuksia uudenlaisten toimintamallien pilotointiin myös laajemmin maakunnassa. Uusia pilotti-ideoita ollaan saatu esimerkiksi Toimeksi-hankkeen hanketyöntekijän ja Kelan jalkauduttua maakunnassa jo toimiviin työkyvyn tuen tiimeihin, ja näitä ideoita jatkokehitetään yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kaikkien panosta tarvitaan, kun mietitään sujuvinta sotea kaikille!

Lisää tietoa Kela sote-keskuksessa –projektista on saatavissa Kelan verkkosivuilta:

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-kuntoutuksen-kehittaminen-kelan-hankkeet-kela-sote-keskuksissa-projekti

Toimeksi-hankkeen yhteystiedot ovat osoitteessa:

https://www.epsoteuudistus.fi/mita-teemme/toimeksi-hanke/