Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä

Kun ihmisen tuen ja hoidon tarpeet sitä edellyttävät, säädökset velvoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista monialaiseen yhteistyöhön.

Asiakas- ja potilastietojen yhteiskäyttöä monialaisessa yhteistyössä voidaan edistää nykylainsäädännön puitteissa selkeyttämällä kirjaamisen ja tietojen yhteiskäytön toimintatapoja.

Tutustu ja ota käyttöön tuore kirjaamisen opas (2/2021 THL) monialaisessa yhteistyössä (Jokinen Taina, Lehmuskoski Antero, Lohijoki Hanna, Ålander Anne).

Oppaan kehittäminen jatkuu edelleen ja siitä julkaistaan uusia versioita sisällön laajentuessa ja tarkentuessa.