Kohtaamisia muistisairaan kanssa

Suurella todennäköisyydellä me kaikki tulemme olemaan tekemisissä muistisairauden kanssa jollain tavoin ja kohtaamaan muistisairaita ihmisiä; työmme kautta, läheisen sairastuttua tai tulemme kenties itse sairastumaan muistisairauteen. Kun tiedämme, miten muistisairaus vaikuttaa ihmiseen, kykenemme ja osaamme suhtautumaan erilaisiin tilanteisiin entistä paremmin.

Ensisijaisesti ihminen kohdataan kuitenkin ihmisenä – oli hänellä muistisairaus tai ei.

Muistisairauden edetessä siihen liittyy usein esimerkiksi käytösoireita, jotka vaikuttavat arjen sujumiseen sekä kotona että hoitopaikassakin. Muistisairaan hoitoon kuuluu olennaisesti lääkehoito, mutta yhtä tärkeitä ovat myös lääkkeettömät hoitomuodot, kuten vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot. Parhaimmillaan pystymme omalla käyttäytymisellämme ja vuorovaikutuksellamme ehkäisemään käytösoireiden syntyä ja niiden pahenemista. Aito kiireetön, empaattinen kohtaaminen ja toisen kuunteleminen ovat tärkeitä taitoja. Vuorovaikutuksen taitaminen onkin keskeinen osa esimerkiksi ammatillisuutta.  Myös läheisten on tärkeä tietää, miten muistisairaus vaikuttaa ja mitä sairaus voi tuoda tullessaan. Usein ajatellaan esimerkiksi, että vierailut läheisen luona eivät kannata, kun hän ei muista enää mitään. Vierailuista jää kuitenkin hyvä ja lämmin tunne muistisairaalle, vaikka hän ei syytä enää muistaisikaan. Tämä hyvä tunne voi kantaa pitkälle päivään. Siispä vierailut läheisen luona kannattavat.

Kuinka voi oppia arvostavaa kohtaamista?

Esimerkiksi Muistiliiton Muistikummituokion kautta voi kuka tahansa oppia hyödyllisen ja tärkeän kansalaistaidon. Muistikummituokion voi tehdä itsenäisesti verkon kautta. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on pitänyt muistikummituokioita ja luentoja kohtaamiseen liittyen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöille on avautunut tänä kevään Moodle-koulutusalustalle muistisairaan kohtaaminen -koulutus, joka antaa vinkkejä sellaiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, joka tukee samalla muistisairaan hyvinvointia. Tämän pohjalta pidetään myös koulutuksia alueille. Voit siis pyytää Teams-koulutusta omaan organisaatioosi. Tähän asiaan liittyen voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Lisätietoja:
Virve Rinne
Muistisairaan palveluketju
virve.rinne@epshp.fi
p. 050 474 2146