Kohti yhteistä ymmärrystä ikäihmisten kotikuntoutuksesta

En löytänyt netistä suomalaista määritelmää kotikuntoutukselle. Ajoin lumisateessa kirjastoon ja pyysin apua kirjastovirkailijalta. Selvitimme yhdessä asiaa. Selailin uusimpia kirjoja kirjastovirkailijan etsiessä tietoa tietokannoista. Ei tulosta. Totesimme, että termille kotikuntoutus ei Suomessa ole vakiintunutta määritelmää. Kotikuntoutus tulee määrittää kuhunkin kontekstiin erikseen. Sen sijaan termille kuntoutus löytyi päivitetty määritelmä.

Tutustumiskäynneillä kotikuntoutusta toteuttaviin yksiköihin selvisi, että Etelä-Pohjanmaalla käytetään ikäihmisten kotikuntoutuksesta useita nimityksiä kuten esimerkiksi ”Tehostettu kotikuntoutus”, Tehostettu arkikuntoutus Polku A, Arkikuntoutus Polut B, C ja D”, ”Kotiutustiimipalvelu” ja ”Ikääntyneiden kotikuntoutus”. Alueella on kahdeksan erilaista mallia toteuttaa kotikuntoutusta. Kuusi malleista pohjautuu Sipilän hallituksen I&O-kärkihankkeen aikana Etelä-Pohjanmaan alueelle kehitettyihin toimintamalleihin. Toteuttamistavoissa on samanlaisuutta ja erilaisuutta. Riippuu siitä, mitä malleja vertailee keskenään. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei yksikään kotikuntoutuksen malli sellaisenaan sovellu käytettäväksi yhteisenä mallina Etelä-Pohjanmaan alueella.

Kotikuntoutusta toteutetaan alueella moniammatillisina tiimeinä. Kotikuntoutus nähdään hyvin erilaisina toimintoina, sillä jokainen ammattilainen; sairaanhoitaja, geronomi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntohoitaja ja lähihoitaja tarkastelevat kuntoutusta omien ammatillisten ”silmälasiensa” läpi. Myös asiakkailla ja heidän omaisillaan on erilaisia näkemyksiä kotikuntoutuksesta. Poikkeavat näkemykset saattavat johtaa väärinymmärryksiin ja sekaannuksiin. Tarvitaan paljon keskustelua ja kuuntelemisen taitoa, jotta ymmärrämme toinen toisiamme.

Kehittäminen on siinä mielessä mielenkiintoista, että yksi asia voi odottamatta vaikuttaa toiseen asiaan. Minua pyydettiin nyt elokuussa kommentoimaan lausuntokierroksella olevaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimaa Suositusluonnos: Toimintakyvyn arviointi iäkkään kotikuntoutuksessa. Aloitin silmäilemällä sisällysluetteloa. Hihkaisin riemusta! Siinä se on. Sivulla 10. Kotikuntoutuksen määritelmä. Julkaisun valmistuttua siinä on hyvä lähtökohta yhteiselle kielelle ja ymmärrykselle.

Anne Haapala
kehittämissuunnittelija, IkäKoti-hanke
p. 050 438 98