Kuntajohtajat pohtivat oman kuntansa järjestöystävällisyyttä 26.1.2021

Kuntajohtajat pohtivat oman kuntansa järjestöystävällisyyttä 26.1.2021 

SOTEuudistuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia osallisuuden keinoin.  

Olemme tekemässä Etelä-Pohjanmaasta osallistavampaa ja järjestöystävällisempää. Tämän toteuttamiseksi kehitämme kunta-järjestöyhteistyötä yhdessä kuntien, erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.  

Järjestöystävällinen kunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen ja tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisena kumppanina. Kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö joka kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle. Kunta tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja ja maksaa järjestöavustuksia. Kunnan palveluissa hyödynnetään asukkaiden kokemuksia ja kunta viestii asukkailleen järjestötoiminnasta.    

Onko Sinun kuntasi järjestöystävällinen? – kysymykseen kuntajohtajat vastasivat 26.1.2021 pidetyssä kuntajohtajafoorumissa. Sama kysymys esitetään kevään aikana toteutuvissa yhdeksässä kumppanuuspöydässä.  

Lisätietoja: Tarja Tenkula, tarja.tenkula@epshp.fi, 050 474 2915