Kuntien vammaisneuvostot mukaan keskusteluun vammaispalveluiden kehittämiseksi

Osana Etelä-Pohjanmaan sote-uudistusta kehitetään myös vammaispalveluja. Yhteisiä toimintatapoja tulevalle hyvinvointialueelle etsitään parhaillaan muun muassa asumispalveluiden sekä henkilökohtaisen avun työryhmissä sekä myöhemmin syksyllä myös kuljetuspalveluiden osalta. Lisäksi sote-uudistus-hankkeiden laajempana yhteisenä tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää asiakaspalautejärjestelmää sekä vahvistaa hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasosallisuuden erilaisia toteutustapoja.

Kehittämistyön tiimoilta kutsutaan Etelä-Pohjanmaan kuntien vammaisneuvostoja mukaan yhteiseen keskusteluun. Syyskuulla 16.9. pidettävään tilaisuuteen toivotaan jokaisesta Etelä-Pohjanmaan kunnan vammaisneuvostosta nimettävän 2–3 osallistujaa. Tavoitteena on koronatilanteen niin salliessa mahdollistaa osallistuminen osallistujan toiveen mukaan joko paikan päällä Seinäjoella tai verkon välityksellä. Tarkempi kutsu tilaisuuteen on lähtenyt kuntiin touko–kesäkuun aikana vammaisneuvostoille eteenpäin toimitettavaksi.

Tilaisuudessa kuullaan tarkemmin maakunnallisesta kehittämistyöstä sekä tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteiskehittämiseen. Päivän aiheeseen YK:n vammaissopimuksen tiimoilta kuulijoita johdattaa puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriön Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta. Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus sekä Invalidiliitto.

”Hienoa, että voimme yhteistyössä mahdollistaa vammaisneuvostojen kuulemisen ja mukaan kutsumisen”, toteavat yhteen ääneen sote-uudistus -hankkeen asiantuntijat Piia Jaskari ja Teija Matalamäki sekä Invalidiliiton Länsi-Suomen järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Tilaisuuden tarkempaan sisältöön voit tutustua alla olevasta ohjelmasta.