Kurkistus työryhmätyöskentelyyn: kohti muistipotilaan yhtenäistä palveluketjua

Muistipotilaan palveluketjua työstetään monialaisella työryhmällä, jossa on mukana ammattilaisia sekä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta että kolmannelta sektorilta.

Työryhmä on tähän mennessä kokoontunut viisi kertaa ja se on jakautunut myös alatyöryhmiin, jotka työstävät materiaalia omilta aihealueiltaan:

  • Ennaltaehkäisy ja hyvinvointi (muistisairausriskin pienentäminen)
  • Tunnistaminen ja diagnostiikka
  • Hoito ja seuranta
  • Asiakasohjaus
  • Elämää muistisairauden kanssa
  • Innovaatiot ja digitalisaatio

Mitä työryhmä sitten työstää käytännössä? Työstämisen kohteena on tällä hetkellä hyvin monikin asia: Pyrimme yhtenäistämään muistihoitajien ohjausmateriaalia ja käynnin sisältöä alueella. Pyrimme antamaan selkeitä ohjeita ammattilaisille esimerkiksi hyvän lähetteen sisällöstä ja antamaan työkaluja muistisairauksien tunnistamiseen. Palveluketjuun kerätään myös materiaalia kaikkien saataville, jotta esimerkiksi muistisairailla ja heidän läheisillään olisi mahdollisuus löytää tietoa ja tukimuotoja arjen haastaviinkin tilanteisiin.

Kehittämistyössä ei ole myöskään unohdettu muistisairaita ja omaisia. Heidän kokemuksiaan on kerätty ja kerätään edelleen, jotta palveluketjusta saadaan toimiva ja selkeä kokonaisuus heidänkin näkökulmastaan. Kokemuksia voi kirjoittaa näillä nettisivuilla olevaan avoimeen kyselyyn tai ottamalla yhteyttä suoraan allekirjoittaneeseen. Vastaa avoimeen kyselyyn tästä.

Lisätietoa:
Virve Rinne
050 4742146
virve.rinne@epshp.fi