Kurkistus työryhmätyöskentelyyn, LAPE-ydintyöryhmä 20.4.2021

LAPE -Ydintyöryhmän jäsenien tehtävänä on LAPE (lasten, nuorten ja perheiden) asioiden valmistelu ja kokoaminen Etelä-Pohjanmaan maakunnalliselle laajalle LAPE -ryhmälle. Jäsenillä tulee olla mahdollisuus päättää asioista ja taloudesta. Ydintyöryhmän kokoonpanossa huomioidaan monialainen osaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveystoimialoilta sekä muilta LAPE-toimijoilta.

20.4.2021 kokoontui LAPE-ydintyöryhmän 12 jäsentä pohtimaan erityistason palveluiden tuomista perustasolle, mukaan lukien konsultaatiot ja etävastaanotto. Jäsenet saivat ensin kirjata Innoduel-työkaluun mitä erityistason palveluita he toivovat tuotavan perustasolle. Ydintyöryhmän jäsenet arvottivat nämä palvelut Innoduelissa. Tulokseksi saatiin lista asioista, joihin halutaan pureutua. Listakärjiksi nousivat lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, lastenlääkärien palvelut sekä lastensuojelu perustasolla.

Keskusteltiin saaduista tuloksista sekä siitä miten edetään. Keskusteluissa nousi esiin yhteinen tahtotila erityispalvelujen viemisestä tarpeen tullen perustasolle. Todettiin, että matalan tuen palveluiden kehittäminen, varhaisen vaiheen palvelut ja kiireellisiin tarpeisiin vastaaminen jo vauvaperheistä lähtien on tärkeää. Todettiin myös, että erityispalveluita perustasolle tuotaessa huomioidaan myös moniammatillisuus ja monitoimijaisuus. Myös digitaalisuus ja sähköiset palvelut ovat merkittävässä osassa etäpalveluissa ja konsultaatiotoiminnassa.

Näillä eväillä lähdetään viemään tätä kokonaisuutta eteenpäin Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeessa. Tämän kokouksen tuloksia tullaan esittelemään maakunnan laajan LAPE-ryhmän kokouksessa 5.5.2021.