Kurkistus työryhmätyöskentelyyn: mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön rakennetta kehitetään miepä-työryhmässä, jossa on alan ammattilaisia eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Työryhmä kokoontui 18.1.2021, jossa käsiteltiin laitoshoitoa. Laitoshoidon tämän hetkisestä tilanteesta ja kehittämisestä kertoivat psykiatrian tulosalueen ylihoitaja Tuula Antinaho ja vaativan päihdehuollon selvitystyöryhmän pj. Tuomo Ketomäki.

Työryhmässä käytiin läpi, että psykiatrian käyttöön valmistuu uusi M-talo, joka otetaan käyttöön syksyllä 2021. Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu fyysisen ympäristön vaikutus toipumiseen: tutkimuksissa on todettu mm. luonnolla, taiteella, yhden hengen potilashuoneilla, valolla, luonnollisilla materiaaleilla ja akustiikalla olevan toipumista sekä työhyvinvointia tukevia vaikutuksia.

M-taloa rakennetaan Seinäjoelle keskussairaalan yhteyteen ja sinne tulee seuraavat osastot:

  • M31 on lastenosasto, johon tulee 6 sairaansijaa
  • M32 on nuorten osasto, johon tulee 6 sairaansijaa
  • M41 on aikuisten osasto, johon tulee 29 sairaansijaa
  • M42 on aikuisten osasto, johon tulee 29 sairaansijaa
  • YA4 on toiminnassa oleva psykogeriatrinen osasto Y-talossa, jossa on 16 sairaansijaa

Miepä-työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.2.2021 käsittelemään päihde- ja mielenterveystyön kotiin vietäviä palveluita.

Lisätietoja:
Unto Raunio
050 474 3904
unto.raunio@epshp.fi