Kurkistus vammaissosiaalityön työntekijöiden ja vammaisjärjestöjen työntekijöiden ajatuksiin tulevaisuuden vammaissosiaalityöstä

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi kokoaa vammaissosiaalityön osaajat yhteen ajankohtaisten teemojen äärelle kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisen koordinoi Pohjanmaan maakuntien osaamiskeskus SONet BOTNIA yhteistyössä Invalidiliiton kanssa.

Kevään 2021 tapaamisen teemana oli Yhdessä kohti riittävän hyvää vammaissosiaalityötä. Tilaisuudessa kerrottiin myös vammaispalvelun kokonaisuudesta sote-uudistuksen kehittämistyössä. Kevään klubitapaamisessa työpajatyöskentelyn teemana oli päivän aiheen mukaisesti nykytilanteen kartoitus. Työpajatyöskentelyn tuotokset hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sote-uudistustyön vammaispalvelujen kehittämisessä.

Työpajatyöskentelyssä vammaissosiaalityön työntekijät pitivät tärkeänä asiakkaan kasvokkain kohtaamista. Halutaan mahdollistaa, että asiakas tulee kuulluksi. Myös sitä pidettiin tärkeänä, että asiakas pystyy kuvaamaan oman käsityksen omasta tilanteesta ja palvelutarpeesta sekä sitä kautta auttamaan myös ammattilaista ymmärtämään kokonaistilannetta paremmin. Ohessa muita työntekijöiden ajatuksia, millaista on riittävän hyvä vammaissosiaalityö asiakkaan näkökulmasta

 • Yksilöllinen kohtaaminen, turvallisuuden tunne, kohtaamisesta jää toivo asian ratkaisemisesta
 • Asiakas saa tiedon päätöksenteon etenemisestä – hakemuksen saapumisesta lähtien
 • Kommunikaatio tapahtuu ymmärrettävällä tavalla
 • Asiakas pystyy määrittelemään omia tarpeitaan ja asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi
 • Asiakas saa tarpeeksi tietoa tarjottavista palveluista – eli tilannetta pystytään kartoittamaan tarpeeksi kokonaisvaltaisesti
 • Varmistetaan riittävän sujuva arki, saa tarvittavia palveluita
 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen
 • Lain näkökulmasta asiakkaan oikeudet toteutuvat
 • Ohjaus oikeiden palveluiden piiriin toteutuu
 • Ammattilaisella on riittävä osaaminen, että asiakkaan ohjaus ja neuvonta on sujuvaa

Keskusteltaessa, millaista on riittävän hyvä vammaissosiaalityö ammattilaisen näkökulmasta, työntekijät toivovat riittävästi välineitä tutustua kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteeseen. Asiakkaiden tarpeet ja tilanteet ovat yksilöllisiä vammaispalveluissa ja työntekijältä vaaditaan laajaa osaamista kohdata erilaisia asiakkaita ja löytää yhteinen käsitys tarvittavista palveluista. Ohessa lisää työpajatyöskentelyn tuotoksia, millaista on riittävän hyvä vammaissosiaalityö työntekijän näkökulmasta

 • Riittävä palveluvalikoima ja palvelut joustavasti käytettävissä
 • Asiakkaan tarpeesta yksilöllinen arvio ja harkinta
 • Löydetään yhdessä asiakkaan kanssa yhteinen näkemys, oikea palvelu
 • Yhtenäiset toimintaohjeet
 • Työn organisointi ja riittävät resurssit
 • Työntekijän asiakasmäärän määrittäminen vrt. lastensuojelu
 • Työntekijän omat eettiset periaatteet toteutuvat työssä
 • Työparityö, tiimityö ja moniammatillinen tuki
 • Tuotamme laadukkaita, riittävän hyviä palveluja
 • Työntekijöiden erikoistuminen ja osaamisen vahvistaminen
 • Yhteinen käsitys maakunnassa palveluista, että saadaan alueen palvelut sujuvaksi – palvelujen järjestäminen maakunnassa yhteistyössä

Työpajatyöskentelyssä työntekijät nostivat eri ryhmissä esiin tulevaisuuden vammaissosiaalityöstä samankaltaisia ajatuksia, näkemyksiä ja toiveita. Myös tulevaisuudessa nähdään tarvetta yhteiselle keskustelulle, hyvin käytänteiden jakamiselle sekä mahdollisuudelle verkostoitua toisten vammaissosiaalityön työntekijöiden ja järjestöjen edustajien kanssa.   

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti on julkaissut verkkouutisen huhtikuisesta Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin tapaamisesta. Löydät sen Invalidiliiton verkkosivuilta.