Kuuluuko ääni, näkyykö esitys

Nämä kysymykset kuuluvat lähes joka työpäivä etäkokousten yhteydessä.

Kysymykset kuvastavat myös meidän jokaisen tarvetta tulla nähdyksi ja kuulluksi. Saada äänemme kuuluviin. Tulla kohdatuksi. Tulla ymmärretyksi. Tätä varmasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote)  tavoittelee ja jossa halutaan turvata yhdenvertaiset ja laadukkaan palvelut kansalaisille.

Yksi osa tätä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelua on IkäKoti- hankkeen kotihoidon kehittämistyö. Sen yhtenä päätavoitteena on yhtenäistää hyvinvointialueelle kotihoidon palveluita.

Tämä vaatii yhteistä ja avointa keskustelua ja suunnittelua. Tärkeänä osana sitä on monipuolinen asioiden tarkastelu. Jokaisella kunnalla, kuntayhtymällä ja kaupungilla on vuoden 2022 loppuun saakka omat kotihoidon myöntämisen perusteet, toimintamallit, tukipalvelutarjotin sekä niihin myöntämisen perusteet. Näistä lähtökohdista olemme tiiviillä yhteistyöllä sekä vankalla yhteisellä tahtotilalla saaneet rakennettua yhteisen mallin.  Yhteisen työskentelyn aikana on ollut mahdollisuus huomata, että asiat eivät ole mustavalkoisia eikä niissä ole vain voittajia tai häviäjiä vaan rajapinnat kulkevat aina jossakin. Näiden rajapintojen rakentaminen vaatiikin paljon ponnisteluja yhteisen päämäärän löytymisessä.

Emme puhu enää tulevaisuuden haasteista ikä-ihmisten hoidon järjestämisessä ja turvaamisessa, vaan haasteet ovat tätä päivää ja ne näkyvät arjessamme tänään, huomenna ja ensi viikolla. Nykyiset ja tulevaisuuden haasteet koskettavat myös tunnetasolla.  Haluan kirjoittaa tämän huolen myös paperille sanoiksi. Jaan aidosti valtakunnallisessa keskustelussa esillä olevan huolen ikäihmisten palveluiden kysynnän ja tarjonnan riittävyydestä.

Uuden edessä näen tilanteessa myös paljon toivoa. Otamme uusia suuria, varmoja askeleita kohti yhteistä hyvinvointialuetta, mutta samalla myös vasta pieniä haparoivia uusia askeleita yhteisessä palveluiden kehittämisessä. Matka on vasta alussa. Kokonaisuudessa on jotain uutta ja jotain vanhaa. Uusia toimintamalleja ja palveluita kehitetään sekä niitä otetaan käyttöön. Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Ammattilaiset verkostoituvat, yhteistyötä tiivistetään ja ammattilaisten osaamista hyödynnetään yhä monipuolisemmin asiakkaan hyväksi. Monilla eri muutoksilla luodaan lähivuosina kokonaisuus, jolla palveluita selkiytetään ja palvelun käyttäjäystävällisyyttä lisätään.

Kehittämistyössäni kehittämistä voi verrata näin Etelä-Pohjanmaalla urheilun kansallislajiin, pesäpalloon. Välillä juoksuja syntyy kuin itsestään ja joukkueena peli kulkee kevyesti. Välillä joukkueella on haastavaa saada peli kulkemaan samaan suuntaan ja tarvitaan aikalisä yhteisen tavoitteen selkiyttämiseksi.  Koskaan ei ole vielä maakunnan kotihoidon kehittämistyössä heitetty räpylää kenttään ja palloa Vimpelin Savonjokeen.

Yhteinen tekemisen meininki näkyy ja tuntuu maakunnassa kotihoidon palveluiden kehittämisessä. Olen turvallisin mielin. Kehittämistyötä en voisi saada tehdä ammattitaitoisemman ja motivoituneemman tiimin kanssa. Olen etuoikeutettu.

Lainaan vapaasti Kari Kanalaa Ensitreffit alttarilla ohjelmasta. Siinähän parit vasta tapaavat toisensa alttarilla ensimmäisen kerran. Kanala toteaa ohjelmassa aviopareille ohjeen. Parisuhteessa ollaan samalla viivalla ja toivottavasti myös samalla puolella. Silloin siinä on onnistumisen mahdollisuudet. Tämä neuvo sopii myös mielestäni hyvin hyvinvointialueen kehittämiseen. Tuossa ohjeessa piilee onnistumisen avain.

Tulla kuulluksi. Tulla nähdyksi. Tulla ymmärretyksi.

Yhteisellä työllä eteenpäin,

Suvi Tuomi
kehittämissuunnittelija
IkäKoti-hanke, kotihoito