Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityispalveluiden terapiapalveluiden markkinavuoropuhelu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Tilaaja) toteuttavat vuorovaikutteisen markkinavuoropuhelun torstaina 8.12.2022 klo 17–19. Tilaisuuden Teams-linkki on tässä.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on käydä avointa keskustelua hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamisesta, jonka kohteena on lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityispalveluiden terapiapalveluiden kokonaisuus. Hankinnan piiriin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat osa-alueet, jotka ovat suunnitteilla jakaa tarkoituksenmukaisiin osakokonaisuuksiin siten, että niistä voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osaan tai kaikkiin osiin ja myös osioiden sisällä oleviin eri luokkiin: puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, lymfaterapia, toimintaterapia, fysioterapia, allasterapia, ratsastusterapia, musiikkiterapia ja ravitsemusterapia.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on myös käydä läpi aikaisemmin julkaistujen ennakkoilmoitusten tietopyyntökyselyitä. Markkinavuoropuhelun aikana käytyjen keskusteluiden havaintoja käytetään suunniteltaessa tulevan hankinnan kilpailutusta ja sopimuskautta. Markkinavuoropuhelu toteutetaan kokonaan digitaalisesti etänä, Teams-ympäristössä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton ja tilaisuus tallennetaan. Tilaajan tavoitteena on käynnistää varsinainen tarjouskilpailu suunnitteilla olevasta hankinnasta torstaina 15.12.2022.

Markkinavuoropuhelutilaisuuden ohjelma tarkentuu lähiaikoina.

Kutsu markkinavuoropuheluun: lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityispalveluiden terapiapalvelut, linkki Hilma-järjestelmään.