Lämpimästi tervetuloa Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubiin 8.12.2022 klo 13-15.50 (Teams)

Vielä ehtii ilmoittautua mukaan!
Syksyn klubitapaamisessa kuulemme ajankohtaisia puheenvuoroja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen tilanteesta. Aikaa on varattu myös kysymyksille, kommenteille ja yhteiselle keskustelulle. Ohjelma liitteenä.

Tilaisuuteen kutsutaan mukaan Etelä-Pohjanmaan kuntien/kuntayhtymien vammaissosiaalityöntekijät (ml. johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät, hanketyöntekijät sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet.

Ohjelma (pdf): Vammaissosiaalityön klubi.

Ilmoittautumiset to 1.12.2022 mennessä tämän linkin kautta.
Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Lisätietoja:
Anne Viita, sosiaaliasiamies, SONet BOTNIA, anne.viita@seamk.fi
Hanna Lahti, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto ry, hanna.lahti@invalidiliitto.fi