Lasten ja nuorten maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman projektiryhmä aloitti työnsä

Joukko innokkaita projektiryhmäläisiä kokoontui 24.3.21 Teamsin ääreen aloittamaan työskentelyn Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman parissa.

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa laaditaan Etelä-Pohjanmaalle maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma tehdään yhteistyönä alueen kuntien ja kuntayhtymien, järjestöjen, seurakunnan, ammatillisten oppilaitosten sekä poliisin kanssa. Suunnitelma on maakunnallinen, mutta kukin kunta tai kuntayhtymä lisää siihen omat erityispiirteensä. Suunnitelma liittyy Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ennaltaehkäisevien palveluiden yhtenäistämiseen ja linkittyy laadittavaan maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen ja –suunnitelmaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (12§) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Se laaditaan nelivuotiskaudelle ja hyväksytään kuntien ja kuntayhtymien valtuustoissa. Suunnitelma on luonteeltaan ohjaava, tukee lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä johtamista ja kehittämistä

Etelä-Pohjanmaalla laaditaan maakuntatason lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ensimmäistä kertaa. Aikaisempina LAPE-kausina Suomessa näitä maakunnallisia hyvinvointisuunnitelmia on jo laadittu ja kuulimmekin aloituskokouksessa KymSoTe:n esityksen heidän vastaavan suunnitelmansa laadinnasta.