Maakunnallinen laaja-LAPE kokoontui 5.5.

Etelä-Pohjanmaan Lasten, nuorten ja perheiden asioihin paneuduttiin laajalla kokoonpanolla kun maakunnan laaja LAPE-yhteistyöryhmä kokoontui Teamsin välityksellä 5.5.2021. Asialista oli tiivis ja monta tärkeää asiaa tuli käsiteltyä.

Kokous aloitettiin Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeen tilannekatsauksella. Paljon oli kehittämisessä tapahtunut. Esiteltiin alueiden valitsemat kehittämisen kärjet sekä tehdyn perhekeskuskorttikyselyn tuloksia. Kehittämisen kärkeen nousi erityispalvelujen ja etävastaanottojen sekä konsultaatioiden tuomista perusterveydenhuoltoon. Sen kehittämistä on lähtenyt LAPE:n ydintyöryhmä pohtimaan. Perhekeskustyössä alueellamme mennään eri tahdissa, mutta päämäärä ja tavoitteet ovat kaikilla samat: lapsille, nuorille ja perheille toimivat palvelut perhekeskuksessa.

Neuropsykiatristen lasten, nuorten sekä aikuisten asioista piti puheenvuoron Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikalta psykiatrinen sairaanhoitaja Heidi Hyttinen. Heidi toi esiin tilastotietoa neurospsykiatristen sekä diagnosoitujen että ilman diagnoosia olevien lasten ja nuorten suhteen. Ennaltaehkäisyn merkitys verrattuna korjaaviin toimenpiteisiin nousi esiin asiakkaan polun ja elämäntilanteen suhteen että taloudelliselta näkökannalta.

Heidi Hyttinen kertoi, että alueelle on tulossa Neuropsykiatrian ensitietopäivät 2021 31.5.2021 klo 14-16.  Osallistumislinkki: Ensitietopäivä, neuropsykiatria, tilaisuus järjestetään Teamsin kautta.

Ensitietopäivissä ei ole ikärajaa, vaan yhteinen nimittäjä on neoropsykiatrinen diagnoosi. Mahdollisuus osallistumiseen on koko EPSHP alueelle.  Etäyhteys mahdollistaa osallistumisen myös kauempaa maakunnasta.  Linkin voi jakaa asiakkaalle, kun saa diagnoosin. Linkin voi jakaa myös läheisille tai esimerkiksi opettajalle. Osallistuminen ensitietopäivään ei vaadi ajankohtaista asiakkuutta, eikä siitä tehdä käyntimerkintää. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tietohallinnosta ICT Digitaalisten palveluiden kehittämispäällikkö Tanja Penninkangas kertoi missä mennään digitaalisten ja sähköisten palveluiden kehittämisessä Etelä-Pohjanmaalla. Digi- ja sähköisten palveluiden kehittämisessä tärkeää on, että tulevat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat asiakkaan aikataulun mukaan helposti saatavilla.

Sarita Alarotu toi KELA:n terveiset lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen. Kelan toivomus oli, että LAPE asioissa mietittäisiin myös Kelan roolia esimerkiksi perhekeskusten kehittämistyössä. KELA on tärkeä yhteistyökumppani Soteuudistus-ohjelman hankkeissa Etelä-Pohjanmaalla.

Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeen Suun terveydenhuollon vastuuhenkilö hammaslääkäri Hanna Suokko esitteli suun terveydenhuollon suunnitelmaa Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen puitteissa. Suun terveydenhuolto on osa Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeen ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä suun terveydenhuollon kautta. Työtä tullaan tekemään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen kanssa.

Perheet Keskiöön! -hankkeen hankepäällikkö/erityisasiantuntija Kaisu Muutonen kertoi hankkeesta kokonaisuutena ja järjestöjen roolista perhekeskuskehittämisessä.
Perheet keskiöön! –hankkeessa on paljon menossa perheiden ja lasten sekä nuorten hyväksi. Tulossa on mm. Erva –alueittain perhekeskuspäivät 1.6.2021 klo 9 – 12. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki: TAYS-alueen perhekeskuspäivä (Lastensuojelun keskusliitto).

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat:

  • Hanketyöntekijä Auli Romppainen kertoi MONNI-hankkeen tilanteesta ja tulevista koulutuksista.
  • Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma – projektin vetäjä Maaria Nortunen kertoi suunnitelmasta. Siinä ollaan hyvässä vauhdissa.
  • Aluekoordinaattori Anu Ahola kertoi IPC koulutuksen tilanteesta.
  • Kuultiin myös tilannekatsaus Sähköisestä perhekeskuksesta – hanketyöntekijä Mari Vuorenmäki kertoi lyhyesti sähköisen perhekeskuksen tilanteesta. Sähköinen perhekeskus on asiointiportaali ja tietopankki jonka kehittäminen keskittyy nyt lasta odottaviin ja perheelliseen henkilöihin. Tarkoitus on, että sisältö on syksyllä valmis jolloin voitaisiin pilotointia aloittaa.

Seuraavan kerran maakunnallinen laaja LAPE- yhteistyöryhmä kokoontuu 16.9.2021.

Lisätietoa: hanketyöntekijä Mari Vuorenmäki, mari.vuorenmaki@seinajoki.fi