Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 23.4.2021

Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstäminen jatkui 23.4.2021. Kokouksessa oli pääosassa hyvinvointisuunnitelman päätavoitteiden työstäminen. Päätavoitteiksi tässä vaiheessa sovittiin:

  • Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen 
  • Hyvinvoinnin lisääntyminen 
  • Osallisuuden vahvistaminen
  • Kohderyhmän kanssa toimivien monialainen verkostotyö kehittyy ja jalkautuu
  • Turvallisuuden huomioiminen

Työskentelyä tehtiin viidessä työpajassa. Kukin työpaja työsti jotakin päätavoitetta etukäteen annetun materiaalin pohjalta. Materiaali käsittää muun muassa:

  • Lapsistrategia 2040, EP-OPS ja Perhekeskuksen palvelukokonaisuus
  • Ajankohtaiset aiheet mm. THL julkaisuja, STM julkaisuja
  • Lapsia, nuoria ja perheitä koskeva lainsäädäntö, lastensuojelulaki
  • Lasten oikeuksien sopimus, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus

Kirjattuja ajatuksia ja keskustelua päätavoitteista tuli runsaasti. Monin päätavoitteiden kohdalla todettiin, että nämä nyt käsiteltävät päätavoitteet menevät limittäin sekä koskettavat toisiaan. Esimerkiksi turvallisuus tulee huomioiduksi jokaisessa päätavoitteessa.

Tätä työskentelyä päätavoitteista jatketaan seuraavassa ryhmän kokouksessa 20.5.2021.