Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman nimi

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa työstetään ensimmäistä maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa Etelä-Pohjanmaalle. Suunnitelmaan tulee koko maakuntaa koskeva osuus sekä kaikkien kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, poliisien sekä muiden lasten sekä nuorten kanssa toimivien toimialojen osuudet. Suunnitelma sisältää suunnittelun lisäksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointia koskien.

Järjestimme äänestyksen parhaasta nimestä maakunnalliselle lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle. Äänestysaikaa oli 8.9. saakka.

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai äänestyksessä nimen ”Laatua lakeuksien lapsille ja nuorille”.

Kiitos kaikille äänestäneille!