Maakunnalliset Nuoret Vaikuttajat

Laaja nuorten ryhmä kokoontui 11.5.2021 Teamsin välityksellä keskustelemaan Etelä-Pohjanmaan nuorten asioista. Ryhmä on aiemmin toiminut Etelä-Pohjanmaan liiton vetämänä Maakunnallisena nuorisovaltuustona. Sote-uudistus -ohjelman ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen aloitettua Etelä-Pohjanmaalla, siirtyi vetovastuu ryhmästä myös hankkeelle. Nuoret valitsivat kokouksessaan nimeksi Maakunnalliset Nuoret Vaikuttajat ja edustajia on jokaisesta alueen nuorisovaltuustosta.

Maakunnalliset Nuoret Vaikuttajat -ryhmä osallistuu ja vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen.  Tavoitteena ovat nuorille toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Etelä-Pohjanmaalla.

Ensimmäisessä Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeen vetämässä kokouksessa pääpaino oli sote-uudistu -ohjelmalla. Puheenvuoron piti hanketyöntekijä Mari Vuorenmäki Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta. Mari avasi, mitä se sote-uudistus on ja mitä se tarjoaa nuorille. Kaikki Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen teemat koskevat myös nuoria, mutta erityisesti mielenterveysasiat on nostettu nuorten kohdalla esiin. Tämä sama tuli esiin tässäkin kokouksessa, kun nuoret saivat tuoda esiin huolenaiheitaan.

Hanketyöntekijät Minna Paloheimo-Asunmaa ja Marjut Karlsson Toimeksi-hakkeesta kertoivat otsikolla ”Jokainen meistä on täsmätyökykyinen – millaisia polkuja kohti aikuisuutta ja työelämää?”.  Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla.

Mukana kokouksessa oli myös Nuorten Suomi ry:n toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen kertomassa Nuorten ääni -hankkeesta. Hankkeessa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä sote-uudistus -ohjelman hankkeiden kanssa Etelä-Pohjanmaalla.

EU-tietokeskuksesta projektikoordinaattori Hanna Meriläinen kertoi yleisesti EU-tietokeskuksen toiminnasta ja mitä voidaan tarjota erityisesti nuorille. EU-komission aloitteesta on käynnistetty Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jonka tavoitteena on osallistaa kansalaisia EU:n instituutioiden kehittämiseen. Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus on tässä yksi osallistuja ja nuoret sekä nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämisen teemat ovat näissä tärkeitä.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 7.12.2021. Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen Etelä-Pohjanmaalla käynnissä oleviin hankkeisiin ei jää vain näiden kokousten varaan. Heitä on kutsuttu nuorisovaltuustojen kautta jäseniksi eri työryhmiin. Kokouksessa korostettiin myös matalan kynnyksen mahdollisuutta ottaa yhteyttä hankkeiden työntekijöihin, jos ja kun tulee tällaiseen tarvetta.

Nuorten ääni on tärkeä kun tehdään Tulevaisuutta Etelä-Pohjanmaalla!