Mielen hyvinvointia tukevaa kulttuuria rakennetaan valtakunnallisessa työelämän mielenterveysohjelmassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategiaan (2020-2030) liittyvän työelämän mielenterveysohjelman. Niin pitkät sairauspoissaolot kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen mielenterveyden häiriöistä johtuen ovat yleistyneet nopeasti lyhyessä ajassa. Ohjelman kohderyhminä ovat työpaikat ja työterveyshuollot.

Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen tueksi työntekijöiden mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen Työterveyslaitos on julkaissut Mielenterveyden tuen työkalupakki -verkkoalustan. Alustalta löytyy esimerkiksi ohjeita työn muokkaukseen, työhyvinvointia mittaava testi, palautumislaskuri sekä tukea työyhteisön päihdeohjelman laatimiseen. Koska mielenterveys koskettaa koko työyhteisöä, on työkalupakissa huomioitu niin työntekijät, esihenkilöt, henkilöstöhallinto, työterveyshuolto kuin työsuojelukin.

Työterveyslaitos ja Mieli ry (Suomen Mielenterveys ry) rakentavat yhteistyössä ohjelmaan liittyen tämän ja ensi vuoden aikana työterveysyhteistyön mallin, jolla mielenterveyttä työssä voidaan tukea. Mallissa huomioidaan niin työpaikan työkykyjohtaminen kuin työterveyshuollon merkittävä rooli. Toimivalla yhteistyöllä on mahdollisuus tukea työntekijöiden henkistä työkykyä ja hallita psykososiaalista kuormitusta.

Työelämän mielenterveysohjelman tavoitteena on siirtyä työpaikkojen mielenterveystyössä kohti ennaltaehkäisevää ja työyhteisöä kokonaisuudessaan tukevaa toimintakulttuuria sen sijaan, että tilanteisiin puututtaisiin yksilötasolla, vasta sitten, kun ongelmia on jo ilmennyt. Toimintakulttuurin muutoksen tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut myös työpaikoille suunnatun mielenterveyden manifestin, joka sisältää kymmenen teesiä työelämään.

Mielenterveyden manifesti työelämään - sosiaali- ja terveysministeriön 10 teesiä

Lue lisää:

Työelämän mielenterveysohjelma (sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmasivu): https://stm.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma –
Poikkeusoloista parempaan arkeen (siirry hankesuunnitelmaan tämän linkin kautta)

Mieli ja työ – Työterveyslaitoksen verkkosivusto Työelämän mielenterveysohjelman tueksi: https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/etusivu