Missä mennään? Poliittinen ohjausryhmä 17.3.2021

Rahoitusselvityksen loppuraportti

Talent Vectia esitteli rahoitusselvityksen loppuraportin, joka koski miten tulevan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kestävä talous voidaan varmistaa sekä miten toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä voidaan hallita.

Etelä-Pohjanmaan sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelma

Tietojohtamisen kehittämistavoitteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien johtaminen ja ohjaaminen strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden, tiedolla johtamisen keinoin.  Tavoitteena on muun muassa tietojohtamisen yhdenmukaistaminen, palvelutarpeiden ennakointi, voimavarojen optimaalinen käytettävyys. Arviointi sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelmasta tehdään puolen vuoden kuluttua.

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Valiokuntakuulemiset jatkuvat eduskunnassa, kuulemiselle on varattu aikaa huhtikuun puoleen väliin asti.  Ministerityöryhmään viedään ne, joiden kohdalla muutoksia ehdotetaan tehtäväksi sekä eniten keskustelua aiheuttaneet kohdat lakipaketista.

Lähde: https://soteuudistus.fi/aikataulu

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtionavustushanke

Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskushanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Osa-alueiden kehittämiset ovat lähteneet liikkeelle työryhmissä ja alueen organisaatioissa. Koronatilanne tuo omat haasteensa kehittämistyöhön lähinnä resurssien osalta.

Toimeksi-hanke, valtionavustushanke Työkyky-ohjelmaan

Hanke on verkostoitunut ja sille on perustettu laaja-alainen projektiryhmä.

Sote-rakenneuudistus –hanke

Sote-rakenneuudistus -hankkeen osiot etenevät aikataulullisesti ja sisällöllisesti pääosin suunnitelman mukaisesti. Haasteena voidaan todeta ICT:n osalta resurssivaje sekä kilpailutuksen tuomat aikataulujen viivästymiset.

Etelä-Pohjanmaan edustajat ja varaedustajat STM:n alueellisiin valmistelutyöryhmiin

Poliittiselle ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi strategisessa ohjausryhmässä 11.3. valitut edustajat valmistelutyöryhmiin.

Edustajiksi on valittu seuraavat henkilöt:

  1. Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä: jäsen Carita Liljamo (sote-rakenneuudistus -hanke, EPSHP), varajäsen Regina Ollila (JIK ky)
  2. Talouden, hallinnon ja tukipalveluiden valmisteluryhmä: jäsen Piia Kujala (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen), varajäsen Mika Itänen (Seinäjoen kaupunki)
  3. ICT-valmisteluryhmä: jäsen Ari Pätsi (tietohallinto, EPSHP), varajäsen Tuula Ristimäki (tietohallinto, EPSHP)
  4. Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä: jäsen Tytti Luoto (Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Seinäjoen kaupunki), varajäsen Kaija-Riitta Suonsyrjä (EPSHP

Yhteistyöalueen painopisteet

Sosiaali- ja terveysministeriö oli pyytänyt Etelä-Pohjanmaalta ehdotuksia yhteisten neuvotteluiden painopisteiksi. Poliittiselle ohjausryhmälle tuotiin tiedoksi strategisessa ohjausryhmässä 11.3. valitut neuvotteluiden painopisteet.

Painopisteiksi oli valittu:

  • Palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus (sis. myös sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista)
  • Kotona asumista tukevat palvelut (sis. myös sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista)
  • TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen)