Missä mennään? Sote-johtajien kokouksessa 25.2.2021

Sote-raportoinnin kehittämisen kokonaisuudesta

Sote-raportoinnin osalta tavoitteena on kehittää alueellista raportointia, tilastointia, kirjaamista ja analytiikkaa alueellisen suunnitelman ja valmistelussa esiin tulevien tietotarpeiden pohjalta. Tämä tukee alueen johtamista ja ohjaamista mm. palveluketjujen analysoinnin ja kustannuslaskennan kyvykkyyttä lisäämällä. Sote-raportointi mahdollistaa myös kansallisen ja alueellisen vertailtavuuden.

Etelä-Pohjanmaan sote-hankkeet järjestävät avoimen tilaisuuden kaikille to 15.4.2021 klo 9–12

Tilaisuudessa käydään läpi hankkeiden etenemisaikataulua alueella sekä kerrotaan suunnitelmista tulevaisuuteen. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin toiveita ja ajatuksia sote-uudistuksen etenemisestä alueella. Tarkempi ohjelma ja aikataulu sekä ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuutta varten on perustettu työryhmä valmistelemaan ohjelmaa.

Kuntakierrokset maalis–huhtikuu 2021

Kuntakierrokset eli sote-uudistukseen liittyvien hankkeiden esittely ja keskustelutilaisuus on suunnattu kuntien johdolle, luottamushenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johdon edustajille. Etelä-Pohjanmaalla sote-uudistusta viedään eteenpäin valtionavustushankkeiden avulla. Nämä hankkeet ovat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke sekä sote-rakenneuudistus -hanke. Tilaisuuksien tavoitteena on tuoda viestiä sote-valmistelun etenemisestä sekä keskustella ja kuulla kannanottoja tähän liittyen.

Kuntien aluekierros voidaan toteuttaa maalis–huhtikuun aikana, joko Teamsin välityksellä tai fyysisesti paikan päällä. Aikataulusta sovitaan kuntakohtaisesti.

TKIO: tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen

TKIO-toiminnan kehittäminen on käynnistynyt. Tavoitteena on laatia ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Työ on käynnistynyt ja osa-alueiden osalta tehdään kartoitustyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri foorumeilla. Osa-alueet valitaan lopullisesti 20.5.2021 Aksilan ohjausryhmässä. Tämän jälkeen aloitetaan työryhmien kartoittaminen ja osa-alueiden työstäminen. Tavoitteena on hyödyntää jo tekeillä olevaa kehittämistyötä ja olemassa olevia työryhmiä.

Hyte: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella on tapahtumassa henkilöstömuutoksia ja sen myötä myös työnjaon muutoksia. Tarja Tenkulan siirtyessä toisiin tehtäviin tällä osa-alueella osallisuuden kehittämisestä vastaa 1.4.2021 alkaen Teija Matalamäki. Teijan vastuualueelle kuuluvat erityisesti järjestöyhteistyö ja kumppanuuspöydät.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen liittyvää työpanosta hankitaan tuntityönä Aksilasta kehittämissuunnittelija Juha Vuorijärveltä. Tavoitteena on saada ensimmäinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma valmiiksi loka-marraskuun aikana.