Missä mennään? Sote-johtajien kokouksessa tänään 11.2.2021

1. Tapaamisemme 12/2020 - 1-2/2021. 2. Yhteinen yhteenveto tapaamisista ja toteutussuunnitelma 11.2.2021. 3. Koko alueen yhteiset, teemakohtaiset työpajat. 4. Organisaatiokohtaiset työpajat ja kehittämistyö. Näihin vaikuttavat seuraavat asiat: jo tehty kehittämistyö, olemassa olevat työryhmät ja verkostot, tarvittaessa uusia/täydennettyjä työryhmiä ja verkostot sekä monitoimijuus, monikanavaisuus ja jatkuva vuorovaikutus.

Yhteenveto aluekäynneistä

Tulevaisuuden sote-keskus -työn tiimoilta on aiemmin tavattu Etelä-Pohjanmaan yhdeksän sote-organisaation edustajia. Tapaamisissa on syvennetty kunkin alueen tilannekuvaa, tarpeita ja odotuksia. Verkkovälitteisissä tapaamissa osallistujat ovat valinneet kehittämistyön kärjet.

Sote-johtajien kokouksessa esiteltiin sote-organisaatioiden tapaamisten kooste sekä tarkennettiin tämänhetkinen toteutussuunnitelma, jossa painottuvat alueiden valinnat ja kansallinen kehittäminen.

Useat teemat etenevät samanaikaisesti ja erityisesti seuraavat teemat nousivat ajankohtaisina esiin:
• Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen
• Matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen esim. chat, walk in- ja kohtaamispaikat
• Omatyöntekijän nimeäminen, asiakas-, palvelu- sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien tekeminen paljon palveluja tarvitseville
• Palvelutarpeen mukaisesti kotiin vietävien palveluiden tarjoaminen kaiken ikäisille

Vammaispalvelut

Palvelukokonaisuudet ja palveluketjut -kokonaisuudesta nostettiin alueen yhteisellä päätöksellä kehittämisen kohteeksi vammaispalvelut. Sote-johtajat näkivät, että tällä osa-alueella lähdetään liikkeelle asumispalveluiden, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden kartoituksesta ja yhteisten kriteerien luomisesta. Tavoitteena on yhtenäiset kriteerit, toimintamallit ja maksuluokat kaikissa Etelä-Pohjanmaan organisaatioissa.