Missä mennään? Sote-johtajien kokous 10.6.2021

Sote-johtajien kokouksessa 10.6.2021 käsiteltiin seuraavia asioita.

Virta-hankkeen mukainen toiminnan ja talouden seuranta sote-järjestämistehtävässä

Virta-hanke on osa STM:n sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpanoa TOIVO-ohjelmassa. Virta-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille. Lisäksi tavoitteena on edistää hyvinvointialueiden johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietosisältöjen yhtenäisyyttä.

TOIVO-ohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu, että hyvinvointialueiden käynnistyessä v. 2023 sote-palvelujen järjestäjillä olisi kokonaiskuva alueen sote-toiminnasta ja kustannuksista. Sama tavoite nousi esille myös edellisen hallituskauden aikaisissa valmisteluissa maakuntien toimijoiden priorisoimana. Talouden seurannassa on vaihtoehtoisia malleja, joilla palveluiden järjestäjälle voidaan mahdollistaa eri palveluryhmien kustannuskehityksen seuraaminen pidemmällä ajanjaksolla.

Väliaikaisen valmistelun tilanne

Valtakunnallisella tasolla VM:ltä on tullut toiminnan ensimmäiset askeleet sen jälkeen, kun lainsäädäntö hyväksytään. Tämän jälkeen kansallisella tasolla on tarjolla neuvontaa alueille koko kesän ajan. Näkemys on, että uudistuksessa pysytään suunnitellussa aikataulussa, ja hyvinvointialueen aloitus on vuonna 2023. VATE-aikaa koskeva rahoitus tulee alueille suoraan ilman hankkeistusta.

Kuntaliitto on selvittänyt kiinteistöjen tilannetta sote-uudistuksessa.

Maakunnassa on kierroksella VATEa koskeva yhteinen päätöspohja, jotta kunnista, kuntayhtymistä ja pelasta saadaan yhtäpitävät päätökset. Asiaa käsitellään myös shp:n hallituksessa. Pre-Vate on jatkanut kokouksiaan.

Tilanne: työnyrkki integraatiokeskustelun käynnistämiseksi

Työnyrkki on pitänyt yhden kokouksen, jossa on sovittu, että pyydetään alueen sote-organisaatioilta tietoja organisaatiokaavion kokonaisuudesta, henkilöstömäärästä toiminnoittain ja ammattiryhmittäin sekä kokonaiskustannuksista toiminnoittain. Lisäksi työnyrkki perusti pienemmän työryhmän sen valmistelemiseksi, millaista kustannusvertailua on tarpeellista tehdä. On tärkeää saada näkyviin jo olemassa oleva tieto ja käyttöön alueellisesti parhaat käytännöt.

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaalla on käynnistynyt ensimmäisen maakunnallisen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Suunnitelma tulee laatia jokaiselle valtuustokaudelle. Kukin kunta/yhteistoiminta-alue on sitoutunut suunnitelman laadintaan.

Maakunnallisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tulee olemaan maakunnallinen osa, jossa käsitellään asioita maakunnallisella tasolla. Lisäksi suunnitelmaan tulee kunkin kunnan/yhteistoiminta-alueen oma osuus. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee käsiteltäväksi kuntien valtuustoihin viimeistään alkuvuodesta 2022.

Elintapaohjauksen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Esiteltiin tiivis katsaus elintapaohjauksen kehittämisen tilaan ja elintapaohjauksen käsikirjaan. Käytiin läpi asiantuntijaraadin toiminnan esittely ja aikataulusuunnitelma käsikirjan käyttöönotosta.

Ajankohtaiset nostot sote-rakenneuudistus-, Tulevaisuuden sote-keskus- ja Toimeksi-hankkeista

Käytiin läpi sote-hankkeiden ajankohtaiset asiat.

Muut asiat

Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä (tarkemmat tiedot täältä):

  • Menestystä psykologisesta turvallisuudesta ke 15.9. klo 8.15–9.15
  • Työhyvinvointi ja sen johtaminen to 14.10. klo 8.15–9.15
  • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15

Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta.