Missä mennään? Sote-johtajien kokous 14.10.2021

Sote-johtajien kokouksessa 14.10.2021 käsiteltiin seuraavia asioita.

Palveluketjut ja palvelukokonaisuudet sekä vammaispalvelut

Sote-rakenneuudistus -hankkeessa palvelukokonaisuudet ja palveluketjut -valmistelussa on ollut vammaispalvelun asumispalvelut ja henkilökohtaisen avun kokonaisuudet. Hankeaikana on aloitettu geneerisen asiakasohjausmallin käyttöönoton valmistelua vammaispalvelussa. Esiteltiin asiakokonaisuuden kehittämistä.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut 30.9.2021 hankehaun Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023. Hanke on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hankeen täydennyshakua. Hankkeessa tulee huomioida Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023 sekä hallitusohjelmaan sisältyvä Ikäohjelma vuoteen 2030. Haettavana oleva rahoitus on Etelä-Pohjanmaalle 1,2 milj. euroa.

Omaishoidontuen kriteerit ja yhtenäistäminen

Hallitusohjelmaan sisältyy omaishoidon kehittäminen. Osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa omaishoitoperheiden palveluja kehitetään ottamalla käyttöön alueellisesti yhtenäinen toimintamalli omaishoidon tukemisessa ja hyödyntämällä jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on, että omaishoitoa tuetaan asiakas- ja perhelähtöisesti osana integroituja sosiaali- ja terveyspalveluja.

Omatyöntekijän tuki sekä omaishoitajan valmennus, koulutus sekä terveyttä ja jaksamista edistävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset otetaan systemaattisesti käyttöön. Etäyhteyksien ja digitaalisten palvelujen hyödyntämistä lisätään. Työikäisten omaishoitajien tarpeet työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisessa otetaan huomioon.

Sote-rakenneuudistus-, Tulevaisuuden sote-keskus- ja Toimeksi-hankkeiden ajankohtaiset nostot sekä väliaikaisen valmistelun tilanne

Käytiin läpi sote-hankkeiden ajankohtaiset asiat sekä valmistelun tilannekatsaus.

Tulevat tilaisuudet

 • E-P:n järjestöjen sote-aamukahvit juodaan yhdessä pe 29.10. klo 13–14. Aamukahvien vieraana hanketyöntekijä Anna Nurmela Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta
 • Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä
  • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15
 • Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan? ma 1.11. klo 12–16. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä.
 • Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta
 • Muistisairaan palveluketju -koulutus ke 3.11.2021
 • Infotilaisuus sote-uudistuksen valmistelusta esihenkilöille
  • ke 3.11.2021 klo 9–10
  • ke 1.12.2021 klo 10–11 
 • Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa) torstaina 4.11. klo 12–16