Missä mennään? Sote-johtajien kokous 16.9.2021

Sote-johtajien kokouksessa 16.9.2021 käsiteltiin seuraavia asioita.

Yhtenäiset valvontakäytänteet

Käytiin läpi yhteenveto hankkeen aikana työstetyistä teemoista, valvontatyöryhmän työskentelystä sekä jatkotyöskentelyä vaativista osioista. Valvontakäytänteiden yhtenäistäminen hankkeessa on aloitettu sosiaalipalvelujen valvonnasta. Pääteemat ovat olleet omavalvonnan kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, sisäinen auditointi sekä kolmiportainen valvonnan toimintamalli (ennakollinen, suunnitelmaperusteinen ja jälkikäteinen valvonta).

Sosiaalihuollon tietotuotannon yhtenäistäminen

Esiteltiin yhteenveto ja jatkosuunnitelma sosiaalihuollon tietotuotannon yhtenäistämisen osiosta. Sosiaalihuollon suoritekirjausten yhtenäistämisen osalta on edetty strategisessa ohjausryhmässä 16.6.2021 esitellyn suunnitelman mukaisesti. Pääpaino on vammaispalvelujen kirjaamisen yhtenäistämisessä ja hyvinvointialueella systemaattisesti seurattavien tunnuslukujen valinnassa.

Sosiaalisen raportoinnin tavoitteena on laatia sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän kokemustiedon raportointiin ja systematisointiin monikanavaisen tiedonkeruun mahdollistava työkalu ja toimintamalli, joka luo hyvinvointialueelle rakenteita tiedon tuottamiselle ja toimenpide-ehdotusten tekemiselle palvelujen kehittämiseksi. Työkalua on pilotoitu sote-ammattilaisilla alkukesällä, ja syyskuulla toteutetaan laaja tiedonkeruu, joka ulotetaan myös esim. sivistystoimessa ja järjestöissä työskenteleville ammattilaisille.

Ajankohtaiset nostot sote-rakenneuudistus-, Tulevaisuuden sote-keskus- ja Toimeksi-hankkeista

Sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtajana toimii 13.9.2021 alkaen Unto Raunio, kun Carita Liljamo on siirtynyt toisiin tehtäviin. Unto Raunio jatkaa myös mielenterveys- ja päihdeosion asiantuntijana hankkeen loppuun asti.

Täydennyshaku Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen on käynnissä. Alkuperäistä hankesuunnitelmaa voidaan täydentää, laajentaa ja syventää, jonka lisäksi ministeriö on osoittanut muutamia pakollisia osioita, joita jokaisen hyvinvointialueen hankesuunnitelmaan täytyy sisältyä. Haku päättyy 15.10.2021 ja lopullinen hankesuunnitelma pyritään esittelemään strategisessa ohjausryhmässä 30.9.2021.

Väliaikaisen valmistelun tilanne

Muutosjohtaja Tanja Penninkangas esitteli väliaikaisen valmistelun tilanteen. Lisäksi käytiin läpi STM:n alueellisten valmisteluryhmien tilannekatsaukset.

Tulevat tilaisuudet

Tarkemmat tiedot https://www.epsoteuudistus.fi

  • Etelä-Pohjanmaan vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen edustajien työpaja 16.9.2021 klo 16.30–18.30
  • Tulevaisuuden sote-keskusohjelman täydennyshaun painotuksista järjestöille erillinen keskustelutilaisuus pe 17.9.2021 klo 8.30–10.00
  • E-P:n järjestöjen sote-aamukahvit juodaan yhdessä pe 24.9.2021 klo 9–10. Aamukahvien vieraana muutosjohtaja Tanja Penninkangas Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta
  • Yhtä kaikki ke 29.9.2021 klo 13.30–15.30: Kokemusosaaminen työsi tukena – mitä, miten ja miksi?
  • Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä
    • Työhyvinvointi ja sen johtaminen to 14.10. klo 8.15–9.15, Monika v. Bonsdorff
    • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15
  • Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta