Missä mennään? Sote-johtajien kokous 18.3.2021

Sote johtajien kokouksessa 18.3.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma

Ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma tehtiin vuosina 2016–2018. Etelä-Pohjanmaan suunnitelma tehtiin moniammatillisissa työryhmissä teema-alueittain yhteistyössä muun tuolloisen maakunta-soten valmistelun kanssa. Ohjelma sisältää yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset.

Palveluja kehitettiin ja osin yhtenäistettiin jo hankkeen aikana. Sovittuja toimenpiteitä on viety maakunnan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla eteenpäin, joskin eri tahtiin ja painottuen mahdollisesti eri palveluihin. Maakunnan väestön ikääntyessä paljon on vielä tehtävää maakunnan ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisessä sekä yhtenäistämisessä.

Muistipotilaan palveluketju

Muistipotilaan palveluketju koostetaan ja julkaistaan sähköisessä muodossa vuoden 2021 aikana. Palveluketju on julkinen ja kaikille avoin. Palveluketjulla edistetään mm. muistisairauksien varhaista tunnistamista ja arvostavaa kohtaamista. Ammattilaisille on saatavana myös käytännön työkaluja, kuten esimerkiksi ohjausmateriaalia ja seurantakäyntien sisällön runkoa. Palveluketjusta sairastuneet ja läheiset taas löytävät tietoa, yhteystietoja ja erilaisia tukimahdollisuuksia omalle polulleen.

Palveluketjua koostaa monialainen maakunnallinen työryhmä, jossa on mukana ammattilaisia perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja kolmannelta sektorilta. Työryhmä kerää materiaalia palveluketjuun, mutta vie myös kehittämisen kärkiä käytäntöön jo hankkeen aikana, jolla pyritään varmistamaan alueen käytänteiden yhtenäistämistä myös tällä osa-alueella.

Toimeksi-hanke

Toimeksi-hanke on osa kansallista työkykyohjelmaa, jossa käsitellään työikäisten työ- ja toimintakyvyn palveluiden koordinointia maakunnassa. Toimenpidekokonaisuuksina on työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä tuetun työllistymisen menetelmät. Lisäksi yksi kokonaisuus on Eskoon osahankkeen tuetun työllistymisen menetelmät. Asiaa kehitetään yhdessä ja yhteistyössä alueen toimijoiden, kokemusasiantuntijoiden sekä osatyökykyisten (eli täsmätyökykyisten) henkilöiden kanssa.

Rahoitusselvityksen jatkotyöskentelysuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan aluetta käsittelevä rahoitusselvitys on valmistunut. Siinä on käsitelty tulevan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kestävän talouden varmistamista sekä sitä, miten toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä voidaan hallita.

Rahoitusselvityksen työstämisessä mukana olleen työryhmän toiminta jatkuu, jotta selvityksen pohjalta tehtävää jatkotyöstämistä päästään tekemään ripeällä aikataululla. Kokouksessa keskusteltiin rahoitusselvityksen jatkotyöskentelysuunnitelmasta, ja tärkeiksi aiheiksi nostettiin erityisesti tulevan hyvinvointialueen rahoituksen määrään vaikuttaminen ja diagnoosien kirjaamisen kehittäminen.

Sote-uudistus on jo osa arkeasi -tapahtuma 15.4.2021 klo 9–12

Tilaisuudessa kerromme ajankohtaisia asioita sote-uudistuksesta: missä mennään, mitä on tehty, miten ja miksi. Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa kehitetään ja pilotoidaan sote-palveluita jatkuvasti, joten asiakkaana, ammattilaisena tai päättäjänä olet jo osa sote-uudistusta. Tapahtuman teemana onkin ”Sote-uudistus on jo osa arkeasi”. Kevään tapahtumaan on valittu muutama ajankohtainen, konkreettisesti edennyt teema.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Linkki ohjelmaan ja tilaisuuden tarkemmat tiedot.