Missä mennään? Sote-johtajien kokous 19.8.2021

Sote-johtajien kokouksessa 19.8.2021 käsiteltiin seuraavia asioita.

Asiakaspalautejärjestelmä

Osana kansallista THL:n koordinoimaa työskentelyä tavoitteena on tuottaa ajantasaista asiakaspalautetietoa entistä yhtenäisemmällä tavalla sote-palveluista. Tiedonkeruussa käytetään kansallisesti sovittuja, yhteisiä mittareita. Päämääränä on, että asiakaspalautetulokset ovat selkeästi ja helposti myös kansalaisten saatavilla. Yhtenäisestä asiakaspalautejärjestelmästä saatavan palautteen perusteella kehitetään ja korjataan palvelun laatua asiakasta paremmin palvelevaksi.

Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään seuraavasti:

 1. Yhteisen sähköisen potilas- ja asiakaspalautejärjestelmän käytön tehostaminen ja systematisointi sekä laajentaminen sosiaalihuoltoon.
 2. Luodaan yhteinen toimintatapa potilas- ja asiakaspalautteen keräämisestä, käsittelystä, analysoinnista ja tulosten raportoinnista asiakkuuskertomuksien yhteydessä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen täydennyshaku

STM on julkaissut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen täydennyshaun ajalle 16.8.2021–15.10.2021 klo 16.15. Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti.

Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.

Täydennyshaun kokonaisrahoitus on kansallisesti 141 milj. €, Etelä-Pohjanmaan alueen rahoitus on noin 5,7 milj. €.

STM:n alueelliset valmistelutyöryhmät: Etelä-Pohjanmaan osallistujien tilannekatsaus

Alueellisen valmistelun tiekartta on päivitetty 30.6.2021 ministeriön toimesta. Tämä toimii tilannekatsauksen raportoinnin ohjaavana dokumenttina.

Eri osa-alueista on tehty tilannekatsaus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun osalta varsinaisten jäsenten ja Tero Järvisen toimesta. Tilannekatsaus on palautettu pyydetyssä aikataulussa ministeriöön.

VATE päivittää työryhmien jäsenet 17.8.2021 kokouksessaan.

Väliaikaisen valmistelun tilanne

VATEn kokousasiakirjat löytyvät EPSHP:n nettisivuilta virallisista ilmoituksista.

Työnyrkki integraatiokeskustelun käynnistämiseksi

Työnyrkin työ tässä muodossa lopetetaan ja jatkossa integraatiotyö kuuluu VATEn alaiseen palvelut-jaostoon, jossa työtä jatketaan.

Tulevat tilaisuudet

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista täällä

 • Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä
  • Menestystä psykologisesta turvallisuudesta ke 15.9. klo 8.15–9.15
  • Työhyvinvointi ja sen johtaminen to 14.10. klo 8.15–9.15
  • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15
 • Maakunnallinen NEPSY-päivä pe 10.9.2021: ajankohtaista tietoa neuropsykologisesti oireilevista lapsista ja nuorista sekä heidän palveluistaan
 • Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta