Missä mennään? Sote-johtajien kokous 29.4.2021

Sote-johtajien kokouksessa 29.4.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Monialainen sote-keskus

Esiteltiin tilannekuva ja toimintasuunnitelma monialaisesta sote-keskus -kehittämisestä. Saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi esiteltiin läpimurtotyöskentelyn mallia, johon moniammatillisten tiimien on mahdollista osallistua. Lisäksi käytiin läpi monialaisen sote-keskuksen arviointia.

Ajankohtaiset nostot sote-rakenneuudistus-, Tulevaisuuden sote-keskus- ja Toimeksi-hankkeista

Kuultiin hankkeiden ajankohtaiset asiat ja eri osa-alueiden eteneminen sekä informoitiin tulevista tapahtumista. Lisäksi käytiin läpi Etelä-Pohjanmaalla sote-uudistukseen liittyviä pilotteja.

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021: laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullista maksuja. Käytiin läpi lakiuudistukseen liittyvää valmistelutyötä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen esivalmistelun tilanne / STM:n kysely

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haluaa kartoittaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) esivalmistelun tilannetta alueilla ja pyytää alueita vastaamaan lähettämäänsä kyselyyn. Kysely tukee alueellisen tilannekuvan valmistelua. Jokaiselta alueelta toivotaan vain yhtä vastausta. Sovittiin, että hankejohtaja lähettää vastauksen Etelä-Pohjanmaan osalta.

Väliaikaisen valmistelun tilanne ja ajankohtaiset kysymykset

Maakuntaliiton toimesta on lähestytty kunnallisjohdon edustajia ja sote-hyvinvointialueiden organisaatioita ja pyydetty ehdottamaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen jäsenet sekä varajäsenet 20.4.2021 mennessä. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja erityishuoltopiirin johto on 22.4.2021 pitämässään kokouksessa esittänyt, että myös sote-johtajien kokouksessa esitellään jatkossa em. väliaikaisen valmistelun tilannetta ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Kannanotto liittyen hyvinvointialueen tulevaan rahoitusmalliin

Etelä-Pohjanmaan sote-johtajat ovat laatineet kannanoton liittyen tulevan hyvinvointialueen rahoitusmalliin. Kannanoton tarkoituksena on nostaa keskusteluun sen vaikutukset Etelä-Pohjanmaalle, joita pidetään yleisesti epäedullisina.