Missä mennään? Sote-johtajien kokous 8.4.2021

Sote johtajien kokouksessa 8.4.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten palvelurakennekuvaus

Etelä-Pohjanmaan juuri valmistunutta ikäihmisten palvelurakennekuvausta esitteli kokouksessa Anneli Saarinen Seinäjoen kaupungilta.

LAPE eli lapset ja perheet

LAPE-kehittäminen on jäsentynyt maakuntaan eri työryhmiin ja sidosryhmiin. Perhekeskusten toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteensovittaminen alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on tiivistynyt. Perhekeskusten konseptointi tehdään yhdessä kaikkien perhekeskusten kanssa 2021 vuoden aikana.

Tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät. Matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan, esimerkiksi chat-palvelua sekä walk in- ja kohtaamispaikkoja. Opiskeluhuollossa laajennetaan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita, niin että toiminnan pilotointi on mahdollista kolmella yläkoululla lukuvuotena 2021–2022.

Asiakasmaksujen yhtenäistäminen

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021: laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Asiakasmaksulain uudistamisesta on lisää täällä. Käytiin läpi tilannekatsaus 1.7.2021 voimaan astuvan asiakasmaksulain valmistelevasta työstä Etelä-Pohjanmaalla.

STM:n alueelliset valmistelutyöryhmät: Etelä-Pohjanmaan osallistujien tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alueellisissa valmisteluryhmissä on Etelä-Pohjanmaan edustajia. Käytiin läpi valmisteluryhmien lyhyet tilannekatsaukset.
1) Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä: varsinainen jäsen Carita Liljamo (sote-rakenneuudistus -hanke, EPSHP), varajäsen Regina Ollila (JIK ky)
2) Talouden, hallinnon ja tukipalveluiden valmisteluryhmä: varsinainen jäsen Piia Kujala (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen), varajäsen Mika Itänen (Seinäjoen kaupunki)
3) ICT-valmisteluryhmä: Ari Pätsi (tietohallinto, EPSHP), varajäsen Tuula Ristimäki (tietohallinto, EPSHP)
4) Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä: Tytti Luoto (Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Seinäjoen kaupunki), varajäsen Kaija-Riitta Suonsyrjä (EPSHP)
5) Yhdyspintoihin liittyvä alueellinen valmistelu: varajäsen Juha Tiainen (KuusSoTe)