Missä mennään? Strateginen ohjausryhmä 11.3.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 11.3.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tilannetta on kartoitettu ja tarkasteltu eri kokonaisuuksia kehittämisen kannalta. Vammaispalveluiden keskeisiksi kehittämiskohteiksi sovittiin asumispalvelut, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut.

Perhekeskuskonseptointi

Perhekeskustoiminnan kehittämisessä pyritään maakunnan kokoisesti ja yhteisesti siirtymään perhekeskuksen konseptointiin ja yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin. Tulevaisuuden sote-keskuksen kautta maakunnan perhekeskuksille tarjotaan yhteistä konseptointia siten, että konseptointi tehdään yhteisesti sovitun toteutussuunnitelman kautta.

Perhekeskuskonseptointia viedään eteenpäin seuraavan työsuunnitelman mukaisesti:

  1. Työn käynnistäminen, tavoitteiden asettaminen ja aikataulutus
  2. Perhekeskuskonseptoinnin osa-alueiden määrittäminen
  3. Asiakkaat ja sidosryhmät
  4. Perhekeskuksen palvelut ja prosessit
  5. Perhekeskuksen toimintamallin määrittely ja konseptointi
  6. Projektin koordinointi ja ohjaus

Rahoitusselvityksen loppuraportti

Kokouksessa kuultiin rahoitusselvityksen loppuraportista, joka koski tulevan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kestävän talouden varmistamista sekä sitä, miten toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä voidaan hallita. Selvitys viedään myös SOTE poliittiselle ohjausryhmälle ja kuntajohtajafoorumille. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja esille nousseisiin jatkokehittämistarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä tulevan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset neuvottelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Etelä-Pohjanmaalta ehdotuksia yhteisten neuvotteluiden painopisteiksi. Neuvottelut tullaan käymään syksyllä 2021.

Neuvotteluiden painopisteiksi valittiin seuraavat asiat:

  1. Palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus (sis. myös sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista)
  2. Kotona asumista tukevat palvelut (sis. myös sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista)
  3. TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelutyöryhmät: edustajien valitseminen

STM on pyytänyt nimeämään sote-uudistuksen valmistelutyöryhmiin edustajat Etelä-Pohjanmaalta.

Edustajiksi valittiin seuraavat henkilöt:
1) Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä: jäsen Carita Liljamo (sote-rakenneuudistus -hanke, EPSHP), varajäsen Regina Ollila (JIK ky)
2) Talouden, hallinnon ja tukipalveluiden valmisteluryhmä: jäsen Piia Kujala (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen), varajäsen Mika Itänen (Seinäjoen kaupunki)
3) ICT-valmisteluryhmä: jäsen Ari Pätsi (tietohallinto, EPSHP), varajäsen Tuula Ristimäki (tietohallinto, EPSHP)
4) Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä: jäsen Tytti Luoto (Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Seinäjoen kaupunki), varajäsen Kaija-Riitta Suonsyrjä (EPSHP)