Missä mennään? Strategisen ohjausryhmän kokous 16.4.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 16.4.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Tavoitteena on määritellä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät strategisesti, rakenteellisesti ja toiminnallisesti. Käytiin läpi nykytilanne ja alustavaa suunnitelmaa alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman etenemisestä.

Lisäksi käytiin läpi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käynnistymistä.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Toimeksi-hanke ja sote-rakenneuudistus -hanke

Käytiin läpi hankkeiden eteneminen, tilannekuva sekä hankkeiden talous- ja resurssitilanne.

Kannanotto liittyen hyvinvointialueen tulevaan rahoitusmalliin

Etelä-Pohjanmaan sote-johtajat ovat laatineet kannanoton liittyen tulevan hyvinvointialueen rahoitusmalliin. Kannanoton tarkoituksena on nostaa keskusteluun rahoitusmallin vaikutukset Etelä-Pohjanmaalle, joita pidetään yleisesti epäedullisina.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kysely: vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittämistarpeiden priorisoinnista

Nostettiin esiin STM:n kysely, jossa pyydetään sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiltä toimijoilta näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja tiedonhallinnan kehittämistarpeiden priorisointia varten. Kyselyyn voi vastata 30.4.2021 asti. Linkki alkuperäiseen uutiseen.