Missä mennään? Strategisen ohjausryhmän kokous 20.5.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 20.5.2021 käsiteltiin seuraavia asioita. Lue muistio kokonaisuudessaan täältä.

Pelastustoimen uudistus: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ajankohtaiskatsaus

Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös ajalle 2021–2024 on hyväksytty johtokunnassa 1.12.2020. Palvelutasopäätökseen sisältyy kehittämissuunnitelma.

Pelastustoimen uudistus etenee hallitusohjelman mukaisesti, mutta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota uudistuksen rahoituksen ongelmiin. Pelastusjohtaja on ollut kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 18.2.2021. Asiantuntijalausunnossa pyydettiin kiinnittämään huomio uudistuksen rahoituksen ongelmiin, jotka voivat vaarantaa uudistuksen tavoitteiden toteutumisen. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos liittyi sote-johtajien rahoitukseen liittyvään kannanottoon.

Sisäministeriön johdolla on käynnistetty pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykyisellään vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita. Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Sote-uudistuksen valmisteluun liittyvät tilannekuvakeskustelut

Sote-uudistuksen tilannekuvaa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden (STM, SM ja VM), Nordic Healthcare Groupin, Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja THL:n kanssa. Sote-uudistuksen alueellisen tilannekuvan avulla rakennetaan reaaliaikaisesti uudistuksen toimeenpanoa alueellisesti seuraava ja tukeva kokonaisuus. Pääasiallinen aineisto tilannekuvaan tulee valmisteluryhmistä (1) johtaminen ja osaaminen, 2) hallinto, talous ja tukipalvelut, 3) järjestäminen, 4) ICT, 5) yhdyspinnat). Ryhmissä valmistellaan kunkin teeman mukaisia suunnitelmia (tiekarttoja), jotka muodostavat pohjan tilannekuvalle. Etelä-Pohjanmaalta on nimetty varsinaiset jäsenet ja varajäsenet em. ryhmiin.

Jatkossa on tavoitteena, että kukin ryhmän jäsen käy kuukausittain täydentämässä tilannekuvaa oman alueensa osalta. Tilannekuvaan kytketään osaksi myös muuta tietoa (mm. mediaseuranta ja yhteistyötahojen tuottama tieto) saadaksemme laajempaa kuvaa alueiden tilanteista.

STM:n alueelliset valmistelutyöryhmät: Etelä-Pohjanmaan osallistujien tilannekatsaus

Käytiin läpi seuraavien ryhmien tilannekatsaukset:

  1. Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä
  2. Talouden, hallinnon ja tukipalveluiden valmisteluryhmä
  3. ICT-valmisteluryhmä
  4. Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä
  5. Yhdyspintoihin liittyvä alueellinen valmistelu

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Toimeksi-hanke ja Sote-rakenneuudistus -hanke

Käytiin läpi tilannekatsaukset sote-hankkeiden osalta.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen nettisivuilla on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sote-uudistuksen tekemiseen. Etusivulla on linkkejä erilaisiin kyselyihin ja lisäksi kuka tahansa voi jättää kommentteja, ehdotuksia ja kysymyksiä sote-uudistusta koskien. Kysymyksen jättäneelle vastataan henkilökohtaisesti, jos hän on jättänyt yhteystietonsa. Nettisivuilla on tietoa myös tapahtumista, esim. kuntakierroksista, esihenkilöiden virtuaalisista aamukahveista, kumppanuuspöydistä, järjestöjen sote-aamukahveista sekä webinaareista ja Teams-tilaisuuksista. Uutisia nettisivuille tulee monta kertaa viikossa. Lisäksi käytössä on some-kanavista Facebook ja Twitter. Ole mukana sote-uudistuksen tekemisessä – osallistu, osallista ja vaikuta!

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja seuraavasta aiheesta (lausuntoaika 20.4.–1.6.2021): Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022.

Kokouksessa sovittiin yhteisen lausunnon valmistelusta.