Mitä ravitsemusterapeutin palveluita kunnassasi tarvitaan?

Useissa Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa ei ole tarjolla lainkaan ravitsemusterapeutin palveluita. Ravitsemusterapeuttien osaaminen on vielä monin osin hyödyntämättä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, joukkoruokailussa sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tämä heikentää asukkaiden ravitsemushoidon yhdenvertaista saatavuutta, lisää kuntien välistä epätasa-arvoa sekä terveyseroja. Ravitsemushoidon riittämättömyys lisää myös terveydenhuollon kustannuksia.

Haluamme kuulla, mitä ravitsemusterapeutin palveluita kunnassasi mielestäsi tarvitaan. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hyvinvointialueen ravitsemusterapeutin palveluiden suunnittelussa.

Kyselyn toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila yhteistyössä Ravitsemusterapiayksikön kanssa. Kyselyyn voi vastata 5.12.2021 saakka.

Kiitos osallistumisestasi alueellisten ravitsemusterapiapalveluiden kehittämiseen! Siirry kyselyyn tästä.

Lisätietoja

Riikka Suorajärvi-Bron
Kehittämissuunnittelija
PTH-TE -yksikkö Aksila
050 474 3887
riikka.suorajarvi-bron@epshp.fi

Soili Alanne
Johtava ravitsemusterapeutti
Ravitsemusterapiayksikkö
050 474 4092
soili.alanne@epshp.fi