Monialainen johtaminen ja systeemisyys – koulutusiltapäivä ti 25.10.

Aika:                  ti 25.10.2022, klo 12:00-15:30, Teams

MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen -hanke tarjoaa ilmaisen koulutuksen Etelä-Pohjanmaan monialaiselle johdolle ja luottamushenkilöille systeemisen työotteen mukaisesta johtamisesta monialaisessa yhteisessä tekemisessä. Osallistumalla koulutukseen saat tietoa systeemisestä työotteesta, ja lastensuojelun tavasta soveltaa sitä sekä erityisesti johdon roolista systeemisyyden toteuttamisessa.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun ja lastensuojelun yhteistyökumppaneiden johdolle ja esihenkilöille sekä luottamushenkilöille, mm.  

  • Johtajat ja esihenkilöt, joiden toimialan ammattilaiset tekevät yhteistyötä lastensuojelun kanssa tai ovat esihenkilöitä (esim. esihenkilöt lapsiperhepalveluista; lastensuojelusta, lastensuojeluyksiköistä; työikäisten-, mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluista; perhekeskukset; äitiys-, lasten- ja kouluikäisten terveydenhuollon palvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto; kasvatus- ja perheneuvolat ym.; sivistystoimesta, mm. opetus-, vapaa-aikatoimi; lasten- ja nuorisopsykiatrialta, KELAsta sekä järjestöistä ja seurakunnista jne.
  • Luottamushenkilöt, jotka asettavat ja seuraavat strategisen tason tavoitteita em. johtamiselle Etelä-Pohjanmaalla.

Ilmoittautuminen pe 21.10.2022, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D5B1DBF7AF7D07A5

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille pe 21.10.2022, klo 16 jälkeen kalenterikutsuna.

OHJELMA:

klo 12:00            Tervetuloa

klo 12:05            Systeeminen ajattelutapa ja lastensuojelun systeeminen toimintamalli
koordinaattorit & syty-kouluttajat Auli Romppainen ja Eija Luodes, MONNI-hanke

klo 13:00            Tauko

klo 13:15            Miten saada organisaatio kyvykkäämmäksi systeemin, vuorovaikutuksen ja suhteiden ymmärryksellä?
Satu Mäki-Fossi, johtava sosiaalityöntekijä, Järvi-Pohjanmaan perusturvan perhepalvelut

klo 15:00            Kysymyksiä ja keskustelua

klo 15:30             Päätös

Lisätiedot: auli.romppainen@seamk.fi tai p. 040 8300337