Monialainen työikäisten asiakassuunnitelma ja osallistavat sosiaalityön menetelmät

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin valmennuspäivä I

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin (Tassu) ensimmäinen valmennuspäivä Teamsissa tiistaina 16.3.2021 klo 9.30–13.00.

Kohderyhmä

Pilotteihin osallistuvat työntekijät ja esimiehet.
Ilmoittautuminen tiistaina 9.3. mennessä: https://webropol.com/s/valmennuspaivaanilmoittautuminen

Ohjelma

9.30 Avaus ja päivän ohjelma, kehittämispäällikkö Heidi Muurinen

9.40 Monialainen asiakastyö ja kirjaaminen

 • Monialaisten ja -ammatillisten työprosessien kehittäminen tulevaisuuden sotekeskuksessa, ylilääkäri Heli Mattila
 • Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä, projektipäällikkö Päivi Achté
 • Kysymyksiä ja keskustelua

10.15 Asiakassuunnitelmat ja vaikuttavuuden arviointi, tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto

 • Pilottien eteneminen
 • AVAIN-tuloksia osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta
 • Kysymyksiä ja keskustelua

11.15-11.45 Lounastauko

11.45 Monialaisen kirjaamisen edistäminen pilottialueilla, Minna Kivipelto ja Heidi Muurinen

12.00 Ryhmätyö

 • Miten pilottikunnassa/alueella tehdään nykyisin monialaista kirjaamista?
 • Miten kirjaamista ryhdytään tukemaan kevään 2021 aikana?
 1. Ryhmä A: Effican käyttäjät
 2. Ryhmä B: Abilitan ja ProConsonan käyttäjät

12.30 Ryhmäkeskustelujen koonti ja kysymykset

13.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: Niina Tanner, tutkija, niina.tanner(at)thl.fi

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotoinnin webinaari pe 19.3.2021 (Teams-tilaisuus)

Metodisuus sosiaalityön sisältöä ja tavoitetta jäsentämässä -aloitustilaisuus käynnistää Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilottien yhteisen työskentelyn. Aloitustilaisuudessa jäsennetään, mitä menetelmällisyys sosiaalityössä tarkoittaa ja pohditaan yhdessä, miten erilaisten menetelmien tai toimintamallien käyttöönottoa pilottialueilla edistetään. Tilaisuus on tarkoitettu pilottiin osallistuville työyhteisöille.

Ohjelma

9.00–9.10 Tilaisuuden avaus ja Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin esittely – Pekka Karjalainen
9.10–9.50 Sosiaalityön uudistuva menetelmällisyys – Pekka Karjalainen
9.50–10.10 Kokeileva lähestymistapa sosiaalityön kehittämisessä – Heidi Muurinen
10.10–10.25 Tauko
10.25–11.25 Työpajatyöskentely teemoissa:

 1. Tehostettu yksilötyö monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa
 2. Asumissosiaalisen työn ja taloussosiaalityön orientaatiot
 3. Etsivä ja jalkautuva sosiaalityö
 4. Osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus

11.25–11.50 Työpajojen purku
11.50–12.00 Jatkotyö ja eteneminen – Pekka Karjalainen & Heidi Muurinen

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen webropol-lomakkeella 5.3.2021 mennessä. Lähetämme osallistujille tapahtumalinkin.

Lisätietoja:
Pekka Karjalainen, erityisasiantuntija, THL, pekka.karjalainen(at)thl.fi