Muistisairaan palveluketjun kehittäminen

”Elämää muistisairauden kanssa”

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on juuri julkaissut verkkopohjaisen Muistisairaan palveluketjun, joka on tiettävästi laajuudeltaan aihepiirinsä laajin Suomessa. Muistisairaan palveluketjun valmistelutyötä on tehty Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus-hankkeessa maakunnallisella ja monialaisella asiantuntijaryhmällä. Lisäksi työstä on saatu kommentteja ja palautetta myös ryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Työ on tuottanut paljon materiaalia, minkä myötä on rakentunut laaja palveluketju.

Mukana kehittämistyössä on ollut myös muistisairaita ja läheisiä. Heidän panoksensa on ollut korvaamaton, koska sitä kautta olemme saaneet käsitystä siitä, miten palvelut heidän kohdallaan ovat sujuneet. Missä polun kohdassa asiat ovat menneet hyvin ja missä kohdassa taas eivät. Alkukartoituksen avulla saimmekin hyvän käsityksen siitä, missä Etelä-Pohjanmaalla mennään. Rakentuneesta palveluketjusta saimme myös kommentteja ja palautetta muistisairailta ja läheisiltä, mikä on ensiarvoisen tärkeää, koska kokonaisuudesta haluttiin rakentaa mahdollisimman selkeä kaikkien näkökulmasta.

Etelä-Pohjanmaalla on tarve yhtenäisille ja toimiville palveluille ja siihen Muistisairaan palveluketju vastaa. Väestö ikääntyy Etelä-Pohjanmaalla muuta maata keskimäärin nopeammin ja muistisairaiden osuus väestöstä Etelä-Pohjanmaalla on maan korkeimpia. Palveluketju on kaikkien käyttöön suunniteltu kokonaisuus, joka tarjoaa kaikenikäisille muistisairaille ja läheisille tietoa, tukea ja yhteydenottokanavia muistisairauden eri vaiheisiin. Myös muistioireiset voivat hakea vinkkejä ja tietoa itselleen. Ammattilaisille palveluketju avaa ketjun eri vaiheet ja tarjoaa työvälineitä ja ohjausmateriaalia oman työn tueksi. Palveluketjun avulla yhtenäistetään alueen muistisairaiden palveluita ja halutaan varmistaa, että kaikilla olisi asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus saada samankaltaista palvelua.

Työtä ei ole suinkaan vielä tehty valmiiksi ja se jatkuu edelleen Tulevaisuuden sote-keskus-/ IkäKoti-hankkeissa, joissa keskitytään palveluketjun kouluttamiseen ja juurruttamiseen alueelle. Myös erikoissairaanhoidon puolella alkanut TUKE-hanke keskittyy taas palveluketjun käyttöönottoon erikoissairaanhoidossa. Eri yksiköihin ja alueille järjestetään kohdennettuja koulutuksia yksiköiden tarpeiden perusteella. Lisäksi ylläpidetään viestintää ja tiedon levittämistä, koska palveluketju on avoin kaikille ja se halutaan aidosti myös tietoon ja hyödyksi alueen asukkaille. Mikäli haluat palveluketjun esittelyä tai koulutusta omassa yksikössä tai mille tahansa ryhmälle, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Muistisairaan palveluketjun löydät uudelta verkkosivustolta osoitteesta: https://palvelupolku.epshp.fi/

Terveisin,

Virve Rinne
virve.rinne@epshp.fi
p. 050 4742146